Här är det rena kaoset i rusningstid

Allt fler cyklar i söderort – men trängsel, dålig sikt och farliga kurvor ställer till problem. Korsningen Liljeholmen-Marievik pekas ut när vi ber läsarna lista de värsta cykelstråken. Nu byggs platsen om men projektet totalsågas av cykelexpert.

  • Publicerad 14:40, 4 okt 2016

Övergången mellan Liljeholmen och Marievik är en minst sagt kaotisk plats. Här passerar ett lämmeltåg av 1 500 fotgängare i den värsta rusningstimmen, samtidigt som 250 cyklister pendlar i korsande riktning.
– Det är riktigt otäckt här. Trångt och bökigt, säger cyklisten och söderortsbon Anna som är på väg till jobbet i innerstan.
Hon är inte ensam om att tycka så. Och enligt olycksstatistik från Tranportstyrelsen har sju cykelrelaterade olyckor med personskador rapporterats där sedan 2011.
Efter flera års planerande och förseningar håller nu passagen på att byggas om. Bland annat blir det en ny gång- och cykelpåfart från ”öglan” vid trappan till gång- och cykelstråket mot Hornstull. Refugen vid busshållsplatsen ska användas som gångbana, vilket gör att den gemensamma gång- och cykelbanan blir en ren cykelbana och få en bredd av tre meter.
– Vi beräknar att vara klara med arbetet i november, säger Christina Bengtsson, projektledare på trafikkontoret.
Men Krister Isaksson, cykelexpert på trafikkonsultbolaget Sweco, och tidigare cykelplanerare på Stockholms stad, dömer ut projektet.
– Det kommer inte att bli ett dugg bättre. Det enda man gör är att lägga till ytterligare konfliktpunkter, bland annat med en ramp upp mot Liljeholmsbron. Det blir ju bara mer och mer flöden i och med att Årstadal blir mer färdigbyggt. Det är fruktansvärt att utsätta folk för dagliga prövningar när vi har en lösning: att bygga en bro för cykeltrafiken, säger han.
Men trafikplaneraren Martin Båth försvarar bygget och hänvisar till att staden har planer på att förtäta vid Södertäljevägen och samtidigt omforma gatan. I ett mejl skriver han: ”En cykelbro skulle ha kostat betydligt mer än den lösning vi gör nu. I och med Södertäljevägens framtida omdaning skulle det även vara fråga om en temporär bro (…) Bron skulle ha behövt rivas”
Krister Isaksson suckar:
– Ja, ja, det är ju de där invändningarna som alltid kommer upp. Men biltrafiken däremot, den rullar däremot obehindrat på Södertäljevägen.
Älvsjö station är ett annat exempel där klagomålen hopat sig och där politiker sliter sitt hår för att få en bättre lösning till stånd. Folk går i cykelbanan, det är trångt och smalt, vilket Lokaltidningen rapporterat om flera gånger. Liljeholmsbron, Nioörtsvägen i Midsommarkransen och Hägerstensvägen vid Axelsberg är andra platser som pekas ut som riskabla. Den förstnämnda, Liljeholmsbron, ska dock få bättre cykelbanor, men först 2019.
Men allt är inte nattsvart – visst finns det sträckor där cyklisterna kan trampa på. Bron över Korpmossevägen i Hökmossen som blev klar förra året har lovordats av cykelpendlarna.  En läsare skriver också att ”Trevligast under min morgonpendling är att åka norrut på södra halvan av Svartlösavägen”.

 

Utbyggnad av cykelväg går för långsamt

En miljard satsas på att bygga ut cykelinfrastrukturen under den här mandatperioden. Men utbyggnaden går för långsamt.
– Jag skulle önska att vi kunde bygga ut snabbare, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Framförallt byggs pendelstråk som ska vara sammanhängande och göra det enkelt att ta sig fram.
– Det handlar om nya och bredare cykelbanor för att vi ska klara de mål som vi har satt upp. Jag skulle vilja att vi kunde bygga ut i ännu högre takt, men det pågår så mycket byggprojekt i Stockholm som Slussen och förbifarten, vilket gör att det är ont om byggarbetare, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.
Två större cykelprojekt, på Liljeholmsbron och vid Västertorps tunnelbana, planeras med en beräknad investeringsavgift om 50 miljoner kronor.
Cykelkonsulten Krister Isaksson ger trafikkontoret ros och exploateringskontoret ris när det gäller cykelutbyggnaden.
– Att det inte skulle gå att förena bostadsbyggande med bra cykelvägar är bullshit. Det är ren inkompetens, säger han.
Den vanligaste typen av cykelolyckor är singelolyckor och bland dem beror de flesta på dåligt underhållna cykelvägar. Trafikkontoret planerar att utöka vinterunderhållet av cykelvägar i år.

Fakta

På gång i stadsdelen

Pågående cykelprojekt:

Marievik-Liljeholmen, åtgärderna ska vara klara i november i år.

Bredäng-Hökmossen, bredare gång- och cykelväg på Södertäljevägen, klart 2017

Planerade cykelprojekt:
Liljeholmsbron: De dubbelriktade cykelbanorna kommer att bli enkelriktade. På den östra sidan i riktning mot Södermalm breddas gång- och cykelbanan till cirka 6 meter genom att ett körfält för motorfordon i södergående riktning tas bort. Gång- och cykelbanan på den västra sidan blir fortsatt cirka fyra meter bred. Genomförs 2019.
Ny gång- och cykeltunnel vid Västertorps tunnelbanestation. Arbetet klart 2018.

Källa: Trafikkontoret
Visa merVisa mindre

Fakta

Axplock från Facebook

”Tunneln under Södertäljevägen mot Aspudden och Kransen. Tror jag ska dö varje morgon och eftermiddag när jag åker där.”

”Liljeholmsbron rent livsfarlig med dubbelriktad cykelbana i kombination med smal gångbana.”

”Dåligt: Att ta sig genom Gröndal till cykelbanan längs med Essingeleden. Skymt hörn med plank upp till bron, och sedan är cykelbanan över bron för smal.”

”Kontrollvägen håller hyfsad standard (bra bredd, målad linje mellan cyklister och gående, obruten cykelbana i flera korsningar). Tyvärr är anslutningarna dåliga i båda ändar (bilister som har svårt med cirkulationsplatser i norr, trafikljuset från helvetet i söder).”

”Trevligast under min morgonpendling är att åka norrut på södra halvan av Svartlösavägen.”

”Gång- och cykeltunneln under Mikrofonvägen är ett skräckexempel på hur man inte ska utforma och bygga en sådan tunnel.”

”Katastrofbygget i Älvsjö. Blev något bra där?”

”Statoil, eller ”Circle K” vid Nioörtsvägen, Midsommarkransen. Skymd skarp nedförsbacke med kurva, utfart/infart vid mack, uppfart från trappa och ett flertal olyckor på kort tid.”

”Liljeholmsbron, smal och dessutom tvåfilig. Gångvägen över cykelbanan, i början av bron, är en riskfaktor både för cyklister och gångtrafikanter.”

Källa: Facebook
Visa merVisa mindre