Enligt Magnus Persson (C) är bygget en av många nödvändiga åtgärder för att skapa ett renare Brunnsviken. Foto: Läsarbild Pressbild

Här är dammbygget i full gång – ska rädda Brunnsviken

Byggandet av en ny stor dagvattendamm i södra Bergshamra har startat. Projektet anses vara en viktig pusselbit i kampen för att rädda Brunnsviken.

  • Publicerad 15:53, 1 nov 2019

I det blågröna styrets budget för nästa år läggs två miljoner kronor på byggandet av dagvattendammar vid Råstasjön och i södra Bergshamra. Dammar som samlar upp vatten är viktiga pusselbitar för att uppnå målet att enligt EU:s vattendirektiv senast 2027 uppnå en god ekologisk och kemisk status i samtliga vattendrag i kommunen. I södra Bergshamra är byggandet nu i full gång.

– Det tar ett antal år innan sådana här åtgärder får full effekt, men när Brunnsviken blir friskare kommer siktdjupet att bli bättre, vi kommer att se ökat djurliv och slippa se omfattande algblomningar, säger tekniska nämndens ordförande Magnus Persson (C).

I dag går dagvattnet från Bergshamra orenat i ledningar ut i Brunnsviken och Lilla Värtan. När bygget vid Pumphusvägen är klart kommer dammen att samla ihop och rena stora mängder dagvatten, till exempel regnvatten från vägar. Foto: Pressbild

Anläggningen består av ett slingrande vattendrag. Föroreningar och näringsämnen kan sjunka till botten på flera ställen i dammen och när vattnet renats går det vidare ut i Brunnsviken. Målet är också att området vid dammen ska bjuda in till parkhäng för Solnaborna. Illustration: Solna stad

Bygget påverkar fårskötsel

Dammen byggs i ett område där Överjärva gård har får på bete och inom kort hålls enligt SVT ett  möte mellan Solna stad och Överjärva gård för att diskutera om de marker kommunen erbjuder som kompensation är lämpliga för fårskötsel.

Mitt i rapporterade i somras om ett liknande dammbygge i Sundbyberg. Dammen i Bergshamra är cirka fem gånger så stor och ska stå klar till sommaren.

Damm i Brotorp ska göra Brunnsvikens vatten renare

Nu ska Brunnsvikens vatten bli renare