Cyklist. Banan vid Ulriksdalsskolan är först ut av årets projekt. Foto: Åsa Sommarström

Här är cykelvägarna som byggs om i år

Var femte resa i Solna ska göras med cykel, det är målet. Här är årets projekt i cykelnätet.

  • Publicerad 12:57, 6 apr 2021

Fler väljer att ta cykeln i Solna. I mätningar från 2019 hade antalet cyklister ökat med 19 procent på två år.

Statistik visar också att cykelresorna till och från jobbet i Solna är uppe på 14 procent, bland det högsta i länet.

Men många tycker att det är både krångligt och trångt på Solnas cykelbanor.

I år avsätts, precis som i fjol, 17 miljoner kronor för att bygga ut cykelnätet i kommunen. Här är årets projekt:

Byggstart våren 2021

* Breddning av cykelväg vid Ulriksdalsskolan. I projektet ingår även bättre belysning och röjning av buskage.

* Nya cykelfält längs Östervägen. Arbetet omfattar en sträcka på cirka en kilometer och påbörjades under hösten 2020. De breda befintliga gångbanorna längs Östervägen kommer att behållas.

Byggstart sommaren 2021

* Cykelpassage över Frösundaleden vid Solnavägen. Ny cykelbana kommer att anslutas med befintliga cykelbanor på ömse sidor om Frösundaleden. Sträckan är en del av det regionala Solnastråket, som binder samman Solna centrum med Stockholm i söder och Sundbyberg/Järvastaden i norr.

* Breddad gång- och cykelbana längs Ekelundsvägen. Det befintliga stråket mellan Pampas Marina och Ekelundsbron får en breddad dubbelriktad cykelbana.

Byggstart höst 2021

* Separerad gång- och cykelbana på Evenemangsgatan. Sträckan från Råsta strandväg till Vintervägen får en separerad gång- och cykelbana. Sträckan är en del av ett huvudcykelstråk som startar vid Frösundavik och ansluter till Arenastaden via Kolonnvägen.

* Bredare cykelbana i Bergshamra. Cykelvägen söder om Bergshamraleden breddas.

* Cykelvägen öster om Hagalundsparken breddas och separeras från andra trafikslag. Cykelvägen kopplar Hagalundsparken till det regionala Märstastråket, som går från Märsta i Sigtuna till Solna via Överjärva gård, Ulrikdals station, Ritorp, Kolonnvägen, Viktoriagatan och Hagalunds arbetsplatsområde.