Pia Isaksson som bor i området gillar inte förtätningen som pågår kring Stadshagen. Foto: Pekka Pääkkö

Här är byggena på Kungsholmen att hålla koll på

Stora förtätningen av Stadshagen är igång. Men samtidigt är framtiden för flera stora byggprojekt osäker och vissa har skrotats helt. Här är byggena på Kungsholmen att hålla koll på.

  • Publicerad 06:15, 25 jan 2021

En person. Det är prognosen för hur många invånare Kungsholmen ska växa med i år enligt staden. Men sen händer det grejer. Till 2022 ökar vi med hela åtta invånare enligt prognosen, även om det sedan ser ut att öka med cirka 4 000 invånare till 2030.

Antalet barn i stadsdelen blir färre och befolkningen blir äldre, så det tidigare skämtsamma smeknamnet Käppholmen är kanske på väg tillbaka?

Efter en hög byggtakt, framförallt på Västra Kungsholmen, är inte lika mycket på gång. Två byggen ingår i samma stora projekt – förtätningen av Stadshagen där det totalt planeras för cirka 1 800 bostäder.

Pia Isaksson, bor i området och jobbar med miljö- och hållbar samhällsutveckling. Hon tycker att förtätningen där är ”anskrämlig” när vi stannar henne för en pratstund vid JM:s bygge vid Sankt Göransparken.

- Det är för lite grönyta i förhållande till antalet bostäder. Här har till exempel alla pulkabackar försvunnit. Jag tror vi måste tänka om vår stadsplanering. Om det är något som coronapandemin har visat är det vårt behov av att vara ute, säger hon.

"Jag förstår att man måste bygga nya bostäder, men samtidigt tycker jag att det blir för mycket. Men jag har inget svar på hur man ska göra", säger Ann-Christin Wegefelt Foto: Pekka Pääkkö

Vid sidan av Stadshagen finns flera större bostadsprojekt där framtiden är osäker, eller har skrotats helt.

✔ I Primus-området har Oscar Properties ändrat sig och vill bevara kontoren, åtminstone tillfälligt. Där planeras för 600 bostäder.

✔ På Stora Essingen ser målet att ersätta kontor med 700 bostäder vid tvärbanan ut att minskas rejält. Nya fastighetsägaren har andra planer.

✔ I Marieberg har staden sedan tidigare lagt 1 000 bostäder på is på grund av flygbullret, nu är även det senaste försöket med en mindre del bostäder vid DN-skrapan skrotat. Där väntas kontor och lokaler för ”publikt innehåll” istället.

Framtiden får utvisa vad som händer i lokalerna på Stora Essingen.

Areim är nya fastighetsägare både på Stora Essingen och i Marieberg där inriktningen nu alltså har ändrats.

Hur ser ni på diskussionen kring minskat behov av kontor i pandemins spår?

- Vi ser inga bevis på minskad efterfrågan av kontor, även om kontor och utformningen är något som diskuteras. Vi jobbar nära våra hyresgäster och vill framtidssäkra kontorsmöjligheterna i Marieberg, säger Erik Ullsten på Areim. 

Mellan 2010 och 2030 ska det byggas 140 000 nya bostäder i Stockholm. Men enligt oppositionen går det för sakta.

– Vi måste skruva upp tempot igen. Men det är främst i ytterstaden man kan bygga mer, säger Jan Valeskog (S), oppositionsråd och vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) menar dock att staden är på rätt kurs.

– Vi håller en god byggtakt, och enligt vår bedömning kan vi nå det satta målet, säger han.

Byggs. I korsningen S:t Göransparken/Mariedalsvägen ska det byggas hyresrätter med inflyttning 2022. Foto: David Wiberg

Byggs. Vid Kungsholmens grundskola och fastigheten Tjället 8 byggs det på och till för 165 nya studentbostäder. Foto: Brunnberg&Forshed

Byggs

Vad? Under de kommande 10 åren ska cirka 1 800 bostäder, lokaler, skola och förskolor byggas i Stadshagen. Även underjordisk tennishall och delar av Stadshagens IP bebyggs.

Status? JM har byggstartat två hus, 65 ägarlägenheter, vid Sankt Göransparken som ska stå klara 2023.

I korsningen Mariedalsvägen/Sankt Göransgatan är även Primula igång med bygget av 150 hyresrätter med successiv inflyttning planerad till våren 2022. I samma korsning ska Balder inleda arbetet med att riva dagens kontorshus för att sedan bygga 100 bostadsrätter. Beräknad inflyttning 2023. Ovanpå t-baneuppgången ska Svenska Hem i Bromma bygga ett 12-våningshus med 119 bostadsrätter.

Även Stockholmshems projekt med cirka 165 studentbostäder vid före detta sjuksköterskebostadshuset på fastigheten Tjället 8 ska starta i år enligt staden.

Arbetet med hur en 11-spelsplan kan placeras intill Kristinebergs BP ska starta i år efter nytt besked i budgeten.

En tidplan för hela projektet med övriga etapper är planerad till sommaren enligt staden.

Visa merVisa mindre

Jobbas med. Kvarter ett med bostäder, kontor och lokaler samt den nya långsmala torgytan längs Fleminggatan. Foto: Illustration: Stockholms stad/Tengbom

Jobbas med

S:t Eriksområdet

Vad? Sankt Eriks ögonsjukhus tidigare lokaler ska rivas för att ge plats åt två nya kvarter med cirka 325 bostäder, 5 000 kvadratmeter kontor, en fullstor idrottshall, förskola och service.

Status? Pågår. Förslaget fick kritik under samrådet och just nu pågår omarbetning inför en samrådsredogörelse som ska presenteras första kvartalet i år. Men staden avvaktar med fortsatt planarbete i väntan på att Region Stockholms försäljning av marken blir klar, enligt stadsbyggnadskontoret, och hur den nya markägaren vill gå vidare.

Nytt 17-våningshus

Vad? Ett nytt 17-våningshus med cirka 72 nya hyresrätter på ett gammalt parkeringsgarage vid Lindhagensgatan 76, bakom kontorshuset där Skatteverket bland annat huserar.

Status? Planering pågår. Detaljplanen vann laga kraft i maj 2019. Enligt Areim som utvecklar bostadsdelen på fastigheten pågår fastighetsbildning vilket måste vara klart innan bygglov kan sökas och byggstart vilket ”förhoppningsvis kan det ske i år”, enligt bolaget.

Stora Essingen

Vad? Vid tvärbanan har ett detaljplanarbete för bostäder istället kontor, med totalt cirka 700 bostäder, kontor, verksamheter och förskoleplatser startats där flera fastighetsägare är inblandade.

Status? Ändras. Den nya fastighetsägaren till före detta Swedbanks lokaler, Areim, uppger nu att deras fokus är att bevara och utveckla kontoren samt marken omkring. Parallellt utreds dock bostäder, men huvudspåret är vidare kontorsanvändning där företaget ser ”stor potential”. Ärendet har därför delats upp i två delar där huvudspåret för övriga fastighetsägare, NREP/JM och Familjebostäder är bostäder enligt stadsbyggnadskontoret. Men hur många bostäder det rör sig om är oklart, Familjebostäder har markanvisning för 100 hyresrätter. Samråd för den senare delen är planerat till första kvartalet 2022.

Visa merVisa mindre

Överklagat. Så här kan triangeltomten vid Lindhagensgatan/påfarten till E4:an se ut. Foto: Skanska/Fojab Arkitekter

Överklagade

Hornsbergsdepån

Vad? Cirka 890 bostäder, idrottshallar och kontorslokaler byggs där bland annat Hornsbergs bussdepå finns idag.

Status? Överklagat. Octapharma överklagade detaljplanen till Mark- och miljödomstolen där ärendet nu ligger. Vinner detaljplanen laga kraft under våren kan byggstart ske i år vid den så kallade ”triangeltomten” vid Lindhagensgatan/påfarten till E4/E20, enligt staden.

John Ericssongatan 4

Vad? Ett nytt hus ska ersätta dagens, med samma antal våningar och 2-3 lägenheter på varje våning.

Status? Överklagat. Lärarförbundet, som äger fastigheten via ett av sina bolag, vill riva huset, som är tomställt, då det vittrar sönder men staden gav avslag på rivningsansökan. Beslutet är överklagat till Mark- och miljödomstolen.

Kristineberg

Vad? 16 nya lägenheter på ett funkishus på Levertinsgatan.

Status? Överklagat. Det senaste bygglovet, det fjärde, upphävdes av länsstyrelsen men det har överklagats till Mark- och miljödomstolen av byggherren GGB Properties och bostadsrättsföreningen Kristinebergs strand.

Visa merVisa mindre

Osäkert. Vy från västra Primusparken med den nya tänkta bebyggelsen som det nu är ett frågetecken kring. Foto: Sweco/Stockholms stad

Osäker framtid, strandade eller skrotade

Marieberg

Vad? Tidigare planer på cirka 1 100 nya bostäder i området lades på is på grund av flygbullerproblematik.

Status? Strandat. Staden försökte väcka bostadsplanerna till liv för några år sedan och inledde utredningar kring cirka 300 bostäder istället för parkeringsgaraget vid DN-skrapan. Men nya fastighetsägaren Areim har helt skrotat bostadsplanerna för deras fastigheter som innefattar både DN-skrapan och Sweco-huset. Istället är det fokus på nya kontor, lokaler för publikt innehåll och att öppna upp kvarteren. Nya höga hus utreds också vilket gör att beslut om samråd ska tas av stadsbyggnadsnämnden vilket planeras till första kvartalet i år och i såna fall samråd under kvartal 2.

Primus

Vad? 600 nya bostäder, varav cirka 100 hyresrätter, lokaler, förskola och ny badstrand.

Status? Oklar framtid. Oscar Properties, som äger dagens kontorskomplex tillsammans med Starwood, kovände tidigare och vill inte riva dagens kontor utan bygga om till äldreboende och skola. De har fått tillfälligt bygglov för det men det har överklagats. Staden har även krävt att bolaget skulle skicka in en konsekvensutredning om hur övriga bostadsprojekt i detaljplanen kan förverkligas om kontoren inte rivs. Utredningen skulle ha lämnats in i oktober men det har inte gjorts enligt staden. Rivs inte kontoren innan slutet av juni i år hotas bolaget av 50 miljoner kronor i vite till staden enligt gällande avtal. "Vi är mitt uppe i att sätta tidsramarna för det nya året för projektet Primus men återkommer gärna inom kort." hälsar Oscar Properties i en kommentar om projektets framtid.

Kristinebergshöjden

Vad? 230 bostäder vid Kristinebergs slottspark.

Status? Strandat. Projektet har legat på is ett antal år på grund av oklarheten med rivningshuset och bullernivåer. Stadens kontorsplaner intill Essingeleden i området, som ska fungera som bullerskärm för de nya bostäderna, upphävdes men ett nytt inriktningsbeslut för platsen är på gång enligt exploateringskontoret. Byggprojektet Krillans krog med cirka 182 bostadsrätter är snart helt klart och inflyttningarna är klara.

Fridhemsplan

Vad? 90 nya lägenheter i kvarteret Väktaren genom påbyggnad samt nytt gårdshus där cirka hälften av bostäderna planeras.

Status? Osäker framtid. Familjebostäder har sedan tidigare backat från sin påbyggnad för cirka 30 nya hyresrätter då huset inte bedöms tillräckligt starkt för att tåla en påbyggnad. Alecta, som planerade påbyggnader och gårdshuset, har inte tagit beslut om de ska bygga eller inte, meddelar bolaget. Enligt staden måste en ombyggnad, om den ska ske, i kvarteret göras inom fem år från det att detaljplanen vunnit laga kraft, vilket den gjorde 2017-06-28.

Visa merVisa mindre