NYINFLYTTADE. Bengt och Berit Bogeby flyttade till en seniorlägenhet i det nya huset i oktober, efter att ha bott i villa i Stuvsta i många år. Foto: Claudio Britos

Här är byggen att hålla koll på 2021

Huddinge växer i alla kommundelar – här är några bostadsbyggen att hålla koll på under 2021. Men byggtakten har bromsat in, just nu håller inte kommunen takten för att klara de uppsatta målen.

  • Publicerad 16:13, 10 feb 2021

Bygget längs Stambanevägen i Stuvsta har pågått i flera år. Här har byggts 104 lägenheter, varav hälften för seniorer. Under byggtiden har infartsparkeringen varit stängd, vilket irriterat många.

Men Berit och Bengt Bogeby är glada över de nybyggda bostäderna.

– Ja, för vår del är det bra. Vi fick en lägenhet här på seniorboendet och flyttade in i oktober. Vi trivs jättebra, säger Berit Bogeby.

De har bott i villa Stuvsta i många år

– Vi orkade inte med huset längre. Men det känns bra att kunna bo kvar i samma område, säger Berit Bogeby.

I botten på husen har det byggts garage med platser för både boende och infartsparkering.

Håller inte byggtakten

Huddinge ska bygga 20 000 bostäder till 2030. Och inom Sverigeförhandlingen har man förbundit sig att bygga 18 500 bostäder längs Spårväg syds sträckning fram till 2035. Men just nu håller Huddinge inte takten för att klara målet.

– Vi har ett lite svagt bostadsbyggande, vi behöver ha ett högre tempo för att klara av de här målen, säger Gunilla Vastesson, biträdande samhällsbyggnadsdirektör och fortsätter:

– För några år sedan hade vi en hög bostadsbyggnadstakt, men tyvärr är det för få bostäder som kommer ut nu i förhållande till vad vi skulle önska.

Många projekt blir också försenade.

– Dels krävs det ofta omfattande utredningar om exempelvis dagvatten, dels kan det bero på att byggherrarna väljer att prioritera olika etapper, för att anpassa till marknaden. Sedan blir ju en del planer överklagade.

Vad gör ni för att klara målen?

– Vi arbetar för att kommunen ska vara attraktiv att både bygga och verka i. Och vi ser till att ha en projektportfölj som innehåller olika typer av bostäder och i olika delar av kommunen för att sprida ut riskerna så mycket som möjligt.

Kommer Huddinge att klara målen?

– Det är många år kvar. Vi kommer att göra vad vi kan.

GRÖN GÅRD. Husen längs Hälsovägen kommer att byggas i ett öppet kvarter kring en grön gård och vara 6-10 våningar höga. Foto: Illustration: Total Arkitektur och Urbanism

FLEMINGSBERG

Studenten 1

Vad? Huge bygger 209 lägenheter (126 hyresrätter och 81 studentbostäder), fem butikslokaler och en förskola längs Hälsovägen. Det ska blir ett modernt bostadsområde med fyra kvarter runt en öppen grön gård.

När? Byggtid 2019-2024. Planerad inflytt 2024.

Visa merVisa mindre

PLANERAS. 70-100 bostäder planeras i kvarteret Sändaren intill Trångsunds pendeltågsstation. Foto: Illustration: Semrén & Månsson

ÖSTRA HUDDINGE

Trångsund

Vad? Huge bygger 125 hyresrätter i kvarteret Bonden i Trångsund. Huset kommer att ha olika höjder, som mest sju våningar. De flesta lägenheter får balkong och är ettor och tvåor, men det byggs också cirka 20 fyror. Bostäderna är på 35-90 kvadratmeter. Utanför huset byggs ett parkeringsgarage i två plan och en bullermur mot järnvägen.

Dessutom planeras för ytterligare ett nytt kvarter intill stationen med 100 lägenheter, kvarteret Sändaren.

När? Byggstart för Bonden planerad till 2021.

Skogås

Vad? Kommunen planerar att bygga 260 bostäder och en ny förskola intill Sjötorpsparken, Österleden och Storvretsvägen i Skogås.

När? Detaljplanearbete pågår. Byggstart är planerad till 2021.

Visa merVisa mindre

NYTT OMRÅDE. Storängens industriområde håller på att omvandlas till ett helt nytt bostadsområde. Illustrationen visar park och torg i kvarteren Fabriken och Förrådet vid Dalhemsvägen/Centralvägen där 1 650 bostäder ska byggas.

STORÄNGEN/SJÖDALEN

Vad? Första etappen Brandstegen i omvandlingen av Storängens industriområde är i princip färdigbyggd. Planarbetet för kvarteren Fabriken och Förrådet vid Dalhemsvägen/Centralvägen pågår. Här ska 1 650 bostäder byggas.

Dessutom pågår detaljplanearbete för 220 bostäder och en förskola på Sjödalsbacken.

När: De flesta har flyttat in i kvarteret Brandstegen. Byggstart för Fabriken/Förrådet tidigast 2022. Byggstart för Sjödalsbacken beräknas också till 2022.

Visa merVisa mindre

INFLYTTNING. Många har hunnit flytta in i de nya lägenheterna i Stuvsta, varav hälften är seniorlägenheter. Under husen har det byggts garage, med infartsparkering. Foto: Claudio Britos

STUVSTA

Vad? Längs Stambanevägen har det byggts 104 bostäder, varav hälften för seniorer och hälften för andra hushåll. Även en infartsparkering finns på tomten.

Den gamla affärslängan på fastigheten Vargen revs i höstas. Här planerar Vasa fastigheter att bygga 30 lägenheter och två affärslokaler.

När? De flesta har hunnit flytta in i lägenheterna på Stambanevägen. Vad gäller fastigheten Vargen pågår nu en bygglovsprocess. Fastighetsbolaget räknar med byggstart under 2021.

Visa merVisa mindre