Brommaplan med omnejd är en av de platser i Bromma där flest våldsbrott utomhus anmäls till Polisen. Foto: Carlos Montecinos

Här är Brommas farligaste platser

Mitt i har tagit fram statistik från Polisen som visar den geografiska platsen för var ett specifikt våldsbrott utomhus har begåtts under de två senaste åren. Genom att föra in koordinaterna för brotten i ett kartprogram målas en tydlig bild upp över utsatta områden.

  • Publicerad 11:04, 6 dec 2016

I Bromma är det framför allt de kollektivtrafiktunga områdena Alvik och Brommaplan som sticker ut. En bild som knappast förvånar polisen.

– Alvik och Brommaplan är ganska självklara. Där finns en stor genomströmning av folk som kommer från och ska till olika stadsdelar. Framför allt på helgerna när unga människor ska hem från krogen, säger Tommy Stiernlantz, kommunpolis i Bromma.

Han menar att platserna i sig inte är några tillhåll för någon typ av kriminalitet, utan brotten följer helt enkelt ett tydligt mönster: mycket folk i omlopp – fler brott.

– Bilden jag har är att det främst handlar om rån eller slagsmål mellan unga vuxna (personer upp till 25 år, reds anm.) och att tillfället skapar brottet, säger Stiernlantz.

 

Fakta

Utomhusvåldet i siffror

70 procent av våldsbrotten begås på kvälls- och nattetid, mellan klockan 18-06.
56 procent av brotten begås på en fredag, lördag eller söndag.
74 procent av offren är män.
19 procent av våldsbrotten i Stockholm stad sker inom 100 meter från en t-banestation.
Vid fullmåne sker det inte fler våldsbrott än andra dagar.

Källa: Polisanmälda våldtäkter, misshandlar och rån i Stockholm län utomhus oktober 2014 till oktober 2016.
Visa merVisa mindre

Det finns dock ett område i Bromma som inte följer ovanstående mönster. I Blackberg, som knappast kan ses som en plats med stor genomströmning av människor ur ett kollektivtrafikperspektiv, har fler brott skett utomhus de senaste två åren än vid både Brommaplan och i Alvik.

– Det finns en ganska enkel förklaring till det också. Blackeberg ligger nära Grimsta och Hässelby, och i de här områdena har vi vissa problem med gängkriminalitet, säger Stiernlantz, och fortsätter:

– Vi vet att de här personerna rör sig mellan stadsdelarna och att vissa av individerna bor i Blackeberg. Då blir det naturligt att även fler brott sker där, säger han.

Samtidigt vill Stiernlantz understryka att boende i Blackeberg inte behöver känna sig otrygga.

– Tvärtom. Jag jobbade mycket i Blackeberg under 90-talet och sedan dess har enorma framsteg gjorts när det gäller trygghet i området, mycket tack vara initiativ från lokala företagare och staden, säger han.

Att Brommabor känner sig trygga med sin omgivning visas tydligt i den årliga medborgarundersökning som görs av Stockholm stad. I den uppger 4 av 5 tillfrågade Brommabor att de känner sig trygga med att gå hem ensamma efter mörkrets infall, och lika stor andel känner sig trygga med att vistas i grönområden och parker. 82 procent tycker sammantaget att stadsdelen är trygg att bo i, vilket är något högre än staden totalt.

Kartan visar alla misshandelsfall, rån samt våldtäkter/våldtäktsförsök som anmälts utomhus i Stockholms län mellan den 1 oktober 2014 till den 1 november 2016. Klicka på en punkt för att få mer information. Ju rödare punkt desto fler brott på samma plats.

Fakta

De är räddast att gå utomhus

Något som är motsägelsefullt när det gäller våldsbrott är att oroligast för att råka ut för våld är den grupp som har minst risk att drabbas – äldre kvinnor.
Minst rädda är unga män, trots att det är just den gruppen som har störst risk att utsättas för våldsbrott.
Runt 2,5 procent av männen och 1,5 procent av kvinnorna uppger varje år att de blivit utsatta för misshandel.
Men det är stora skillnader mellan könen på var våldet sker. Kvinnor har störst risk att utsättas för våld i hemmet. Medan män har störst risk att utsättas i ett krogtätt område.
En stor majoritet av befolkningen mellan 16 och 79 säger att de känner sig ganska eller mycket trygga när de går ut ensamma sent en kväll i sitt eget bostadsområde.
Det finns dock stora skillnader i trygghet mellan kvinnor och män. Kvinnor uppger betydligt oftare än män att de känner sig otrygga; 25 procent av kvinnorna uppger att de känner sig otrygga, vilket ska jämföras med 7 procent av männen.

Källa: Nationella trygghetsundersökningen, Jerzy Sernacki professor kriminologi
Visa merVisa mindre