Här är bergrummen som kan ge Nacka mer mark

Dold i berget ligger om inte en guldgruva så en outnyttjad resurs. I en motion föreslår Miljöpartiet att kommunen köper eller hyr de stora bergrummen, för att dra nytta av de underjordiska utrymmena.

  • Publicerad 05:00, 3 maj 2019

I Finnberget håller sedan 2009 åtta stora bergrum på mer än 200 000 kubikmeter på att saneras. Enligt en motion som Miljöpartiet skrivit ska bergrummen avyttras under 2019. Partiet föreslår att Nacka kommun antingen köper bergrummen, eller hyr dem, i ett strategiskt syfte.

– Bergrummen i Finnberget kan man använda till allt möjligt, som att placera en återvinningscentral i, säger Sidney Holm (MP), oppositionsråd i Nacka.

– Det är en fantastisk infrastruktur, man kan köra in med lastbilar i bergrummen och de ligger tillgängligt.

Saneringen snart klar

Enligt Sidney Holm är saneringen av bergrummen nu inne i en slutfas. I bergrummen har det enligt Holm tidigare varit oljelager och lite ”allt möjligt”.

– Dom som äger bergrummen är i slutfasen med sanering och har tänkt att sälja dom eller hyra ut dom.

Holm tillägger att bergrum inte brukar vara så dyra att köpa och kommunen skulle kunna göra en bra affär med tanke på bristen på mark.

I bergrummen skulle småindustrier kunna placeras.

– Det är svårt hitta platser för småindustrier, säger Sidney Holm.

Kan användas som konsertlokal

Andra förslag MP för fram är upplevelsecenter, idrottsanläggning, konsertlokal, konferensanläggning, parkeringsplatser, etcetera.

Ännu ett förslag är att använda bergrummen till att dumpa snömassor på. Sidney Holm säger sig veta att Stockholms stad i så fall har ett intresse:

– Stockholms stad har jätteproblem med att lagra snö, det har Nacka också.

Kommunen behöver såna här utrymmen, just för att det att det är så ont om plats

Sidney Holm (MP)

Den dumpade snön skulle enligt Holm kunna sparas till den varma årstiden, och då användas som fjärrkyla.

– Kommunen behöver såna här utrymmen, just för att det att det är så ont om plats.

Enligt Sidney Holm har det tidigare funnits förslag, ”lite halvhemligt”, om att Nacka skulle försöka att locka till sig någon av it-jättarna, kanske för att förmå dem att lägga en serverhall i kommunen. En serverhall i den storleken skulle enligt Holm generera värme motsvarande den mängd som behövs för att värma upp samtliga hushåll på Sicklahalvön.

Finns de planerna än i dag?

– Nej, kommunen är inte så aktiv. Många av bolagen vill att kommunen ska erbjuda något i gengäld.