Planen. Såhär är det tänkt att framtida Barkarby station ska se ut, bussterminalen syns till vänster i bilden. Foto: Illustration: White Arkitekter

Här är Barkarbys nya bussterminal

Den framtida knutpunkten vid Barkarby station fortsätter att utvecklas. Nu har planerna för den nya bussterminalen börjat gro – och det har även kostnaden.

  • Publicerad 16:30, 30 maj 2022

Det är inte som tunnebanebygget med betydligt större kostnader

Ett genomförandebeslut för nya Barkarby bussterminal har tagits fram mellan Region Stockholm och Järfälla kommun.

Bussterminalen placeras vid Barkarby stations nya norra entré. På marken där det i dag ligger en bussterminal ska kommunen bygga bostäder.

Totalt utgör terminalen 6 000 kvadratmeter och av dessa beräknas 200 vara inomhusytor med bussvänthall, en rastlokal för bussförare och butiker.

– Terminalen är till viss del under jord och tanken har varit att integrera bussarna i en tät stadsmiljö. Sedan kommer några hållplatser finnas på Veddestabron också, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör.

Terminalen ska till viss del överdäckas av bostadshus och stadsgator som Peab bygger.

Trafiknod. Terminalen som till viss del byggs inomhus ska trafikeras enkelriktat i motsolsvarv. Foto: Illustration: Ahnborg Arkitekter AB

Resande. Terminalen ska binda ihop tunnelbane-, buss och pendelresenärer i Barkarby. Foto: Illustration: Ahnborg Arkitekter AB

Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla kommun. Foto: Järfälla kommun

9 miljoner dyrare

Bygget av bussterminalen går hand i hand med tunnelbanebygget. Ett bygge som under åren både blivit dyrare och dragit ut på tiden.

Mitt i kunde 2021 rapportera att Järfälla kommun behövde punga ut närmare en halv miljard mer när bygget försenats. Förseningen berodde, enligt regionen, på nya skärpta statliga krav på miljö- och säkerhet och att det tagit längre tid än beräknat att hitta lösningar som både kommuner och Trafikverket godkänt.

Men Järfälla kommun ska även att betala en del av den nya bussterminalen som kommer att ägas av SL.

I ett nytt tilläggsavtal har kommunen och regionen, som delar kostnaden, kommit överens om en kostnad på 230,3 miljoner. Det innebär att Järfälla kommun kommer betala 115 miljoner.

Det är en ökning med 9 miljoner kronor för Järfällas räkning och drygt 18 miljoner kronor totalt, jämfört med tidigare avtal från 2016.

– Det är inte som med tunnelbanebygget där det var betydligt större kostnader. Det är normalt att det blir ändrade siffror än vad man började med, det handlar om anpassningar, säger Emelie Grind.

Vad är det för anpassningar?

– Det handlar både om de trafikprogonser som gjordes 2014 som förändrats och nya förutsättningar med stombusslinjen från förbifart Stockholm till Barkarby station. Det har handlat om anpassningar kring hur noden ska trafikeras.

Här är planen för Barkarby station

Ny stationsbyggnad byggs vid norra änden av nuvarande pendeltågsperrong.

Nya plattformar för regional- och fjärrtåg.

Veddestabron blir en direkt anslutning till tunnelbana, bussterminal, pendeltåg och regionaltåg. Bron öppnar för trafik den 21 juni.

Tunnelbanan byggs ut från Akalla och får två nya stationer; Barkarby och Barkarbystaden. Planerad start är 2026.

Bussterminalen och nya hållplatser. Planeras öppna när tunnelbanan börjar rulla.

Källa: Järfälla kommun

Visa merVisa mindre

Regionen kompenserar

Enligt Emelie Grind kommer kostnaden för bygget "jämna ut sig" då regionen kompenserar Järfälla för åtgärder som görs på deras mark. Ett exempel är temporära busshållplatser.

– Samtidigt som vi bygger en gata ser vi till att bussar ska stanna där om det blir trafikstörningar med pendel eller tunnelbana, det är en del av överenskommelsen. Detta är mer ett tekniskt tilläggsavtal, inget har principiellt förändrats i Järfällas åtaganden, menar Emelie Grind.

Bygget planeras börja 2025 och är klart i slutet av 2026.