Flera stora trafikarbeten är på gång runt om i södra Stockholm under hela 2021. Arkivbild. Foto: Claudio Britos/Google maps

Här är årets stora vägarbeten i södra Stockholm

Förbifarten, nya trafikplatser och brorenoveringar. Flera stora vägarbeten väntar i vår – men trots det ser köläget bra ut. Trafiken har minskat i rusningstid på grund av pandemin.

  • Publicerad 15:11, 21 dec 2020

Trafiken på de större vägarna minskade kraftigt i början på pandemin.

Arbetet med att utveckla vägnätet runt om i Stockholmsregionen tycks inte ha påverkats av pandemin – i varje fall inte än så länge.

Hos Trafikverket uppger presskommunikatören Lii Hylander att nästa års vägprojekt är planerade så pass lång tid tillbaka att de inte har påverkats av de leverantörsproblem som andra branscher upplevt under pandemin.

– Än så länge har vi kunnat lösa leveranser, bemanning och framdrift för våra pågående projekt. Så länge alla är friska fungerar det bra, säger Lii Hylander.

Hon berättar att de största projekten under nästa år är Skurubron, E4 Förbifart Stockholm samt E18 Norrtälje.

Sett till att många av oss gått en ny tillvaro tillmötes med hemarbete så bör detta har märkts i trafiken – eller?

– Trafiken på de större vägarna minskade kraftigt i början på pandemin, med 20–25 procent. Därefter har trafiken sakta börjat komma tillbaka under hösten. I slutet av oktober, början på november var minskningen cirka fem procent, men det är stora variationer på olika vägar.

Hemarbete påverkar

Som exempel tar Lii Hyllander upp E4 mellan Norrtull och Arlanda. Här har trafiken minskat kraftigt, och det tror hon till stor del beror på att resandet till och från flygplatsen gjort detsamma.

Enligt Trafikverket har trafiken på vägarna i Stockholms län minskat allra mest under rusningstid.

– Det här tyder på att det är resor till och från arbetet som minskat mycket och att rekommendationerna om hemarbete följs.

Har ni några råd till resenärer som berörs specifikt av era större projekt?

– Flera av våra arbeten kan utföras utan någon större trafikpåverkan. Vi planerar arbetena så att de ska störa trafiken så lite som möjligt, säger Lill Hylander.

Sju vägbyggen att hålla koll på under året:

Foto: Google maps/Mitt i

1. E4 Förbifart Stockholm

Vad: Arbetet med Förbifart Stockholm fortsätter, och med det sprängningarna mellan Bredäng och Vårby.

Hur: Sprängingarna stoppar trafiken på E4/E20 i omgångar om tio minuter. Det byggs nya trafikplatser med på och avfarter till förbifartens tunnlar och fler körfält i Vårby.

När: I slutet av januari stängs avfarten i södergående riktning från E4/E20 i trafikplats Vårby stängs och under våren/sommaren väntas fler trafikomläggningar vid Kungens kurva. Förbifart Stockholm ska öppnas för trafik 2030.

Visa merVisa mindre

2. Bergaholmsbron byts ut

Vad: Bergaholmsbron på väg 584 i Salem ersätts.

Hur: En gammal stenvalvbro från år 1900 byts ut. Under byggtiden är bron avstängd men det går att köra förbi på en provisorisk väg. Hastigheten är sänkt vid anslutningen till nya bron.

När: Bygge pågår. Klart under våren 2021.

Visa merVisa mindre

3. Säkrare på Huddingevägen

Vad: Huddingevägen byggs om mellan Huddingegymnasiet och Ågestavägen.

Hur: Olycksdrabbad sträcka ska bli säkrare. Det byggs bland annat ny gång- och cykelväg, nytt körfält för bussar och en mittbarriär i betong. Två farliga in- och utfarter tas bort. Fler trafikomläggningar kommer att göras.

När: Pågående. I början av 2021 ska de arbeten som påverkar trafiken mest vara över. Under sommaren planeras arbetena bli helt klara.

Visa merVisa mindre

4. Takmålning i Södra länken

Vad: Södra länkens tak ska målas om.

Hur: I sommar ska delar av Södra länkens tak få ny vit färg. Målningen ska skydda taket mot vatten och vägsalt och göra tunneln ljusare. Arbetet innebär att tunnelns körfält i södergående riktning stängs av nattetid, söndag till torsdag. Fordon som kör norrut påverkas inte.

När: Tre veckor i juli

Visa merVisa mindre

5. Broarbete i Trångsund

Vad: Reparation av bro vid trafikplats Trångsund.

Hur: I sommar är det dags för en andra reparation av bron vid trafikplats Trångsund, den här gången på den södergående påfarten. Trafiken leds om på Gamla Nynäsvägen. Den trafik som ska söderut får åka till trafikplats Skogås för att där ansluta till väg 73.

När: Sommaren 2021

Visa merVisa mindre

6. Trafikplats i Nacka byggs om

Vad: Ombyggnad av trafikplatsen Skvaltan.

Hur: Vid överdäckningen av väg 222 försvinner trafikplats Nacka och därför ska trafikplats Skvaltan byggas ut. Det blir en ny koppling till Jarlaberg och Nacka strand. Överdäckningen ingår i projektet Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal.

När: Planen är att starta bygget i slutet av 2021.

Visa merVisa mindre

7. Nya Skurubron

Vad: Bygget av den nya bron över Skurusundet i Nacka fortsätter.

Hur: I början av 2021 är det dags för de sista sprängningarna som stoppar trafiken på Värmdöleden i tio minuter. Resten av året ska den nya bron börja byggas ihop på platsen. Under hela byggtiden krävs trafikomläggningar på Värmdöleden.

När: Pågående. Nya bron öppnas hösten 2022.

Visa merVisa mindre