Kommunalrådet Annica Nordgren (C) och årets miljöpristagare Ulla-Marie Petersson, som är initiativtagare till nätverket Ett hållbart Täby. Foto: Läsarbild Malin Sterner

Här är årets miljöpristagare i Täby

Årets miljöpristagare i Täby är Ulla-Marie Petersson. Hon är initiativtagare till nätverket Ett hållbart Täby som snabbt växt och gjort avtryck.

  • Publicerad 12:34, 14 okt 2019

Kommunalrådet Annica Nordgren (C) delade ut priset under Miljödagen, som arrangerade av Täby Naturskyddsförening i samarbete med i Näsbypark centrum och Täby kommun.

Miljödagens arrangerades för att inspirera till att återbruk genom bland annat inspirerande föreläsningar och leksaksbyte.

Hon vill inspirera till klimatsmart liv

Årets miljöpristagare Ulla-Marie Petersson har ett stort engagemang för att inspirera fler att leva hållbart genom små och stora förändringar i vardagen. Motiveringen till priset lyder:

”Ulla Marie Petersson har visat ett stort engagemang för miljöfrågor i Täby med speciell inriktning på klimatfrågan. Ulla Marie är initiativtagare och sammankallande för nätverket Ett hållbart Täby som startades vid årskiftet 2018/2019. Nätverket har snabbt utökats till att omfatta uppemot trehundra medlemmar som genom sitt miljöengagemang vill göra det möjligt att leva klimatsmart och med bibehållen hög livskvalitet i Täby. Ett flertal aktiviteter har genomförts för att informera Täbyborna om hållbara alternativ, skapa opinion och driva lokala och globala miljöfrågor om till exempel skolmat och lokala transporter. Nätverket fungerar också som en stödgrupp för Täbybor som vill leva hållbart.”