Flera cykelprojekt planeras i Stockholm, både nya och renovering av gamla. Foto: Erik Simander

Här är alla cykelsatsningar i Stockholm i år

I strävan efter att bli en ledande cykelstad pågår flera stora cykelprojekt runtom i Stockholm. Nya banor byggs och de befintliga renoveras. Vi har listat alla planerade cykelprojekt i Stockholm i år.

  • Publicerad 08:30, 12 maj 2018

När Cykelplan 2012 infördes för att öka andelen cyklister i staden beslutades att totalt en miljard kronor skulle öronmärkas för detta mellan 2012 och 2018. Snart är tiden ute och satsningen har resulterat i många nya cykelprojekt – både avklarade och påbörjade.

– Vi har en prioriteringsordning där alla pendlingsstråk graderas för att bedöma vilka som har det största behovet av upprustning eller nybygge. Inte alla projekt kommer att hinnas med som tänkt under 2018 då komplikationer i gatorna uppstått eller att entreprenören dragit ut på tiden, exempel på det är Vasagatan. Dock har de flesta projekten löpt på i bra takt, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Men det är inte bara nya cykelprojekt som planeras, utan fokus läggs även på reinvesteringar av befintliga cykelstråk för att underhålla dessa.

– Vi började med det här för tre år sedan då vi vet att stora delar av befintliga nätet behöver en uppgradering. Därför lägger vi medel för det också, målet är att vi ska bli en ledande cykelstad, säger Daniel Helldén.

Har du något cykelstråk du är extra nöjd med?

– Jag brukar alltid lyfta Norr Mälarstrand som en fantastisk cykelbana, den visar vilken typ av standard vi vill ha på cykelvägarna i Stockholm.


 

Hela listan: Här är allt som ska göras i år

Planerade åtgärder under 2018

Innerstan

Cykelbro mellan Gamla Stan och Tegelbacken = utredning pågår

Cykelstråk Gullmarsplan-Tegelbacken-Odenplan = översyn av möjligheter till ett sammanhängande cykelstråk pågår

Gustav Adolfs torg-Nybroplan = breddade och på en sträcka nyanlagda cykelbanor samt tydligare separering mellan gående och cyklister. Genomförande delsträckor Kungsträdgården och Kungsträdgårdsgatan 2017-2018, genomförande Jakobs torg, Arsenalsgatan och Raoul Wallenbergs torg 2018-2019

Götgatan = tunnelbanans tätskikt kommer behövas byta ut inom snar framtid. Trafikkontoret anser att gatans disposition ändras vid södra Götgatan. Fördjupande utredningar behövs

Karlavägen = breddning och korsningsåtgärder mellan Runebergsplan och Sturegatan, utförs 2018

Lidingövägen = breddade gång-och cykelvägar. Beräknas klart hösten 2019

Liljeholmsbron och Hornstull = nya bredare enkelriktade cykelbanor på Långholmsgatan utreds. Breddning av gång- och cykelbanor över Liljeholmsbroarna. Beräknas påbörjas tidigast 2022

Nybroplan-Valhallavägen = utredning av flera tänkbara cykelstråk

Skanstullsbron = utredning om möjlighet att bredda gång- och cykelbana

Skeppsbron = framtaget förslag med ny cykelbana södergående riktning mellan Strömbron och tillfällig cirkulationsplats vid Tullhus 3. Breddning av befintlig cykelbana norrgående riktning mellan Tullhus1 och Strömbron. Genomförande tidigast 2019.

Stadsgårdsleden = breddning av gång- och cykelbana mellan Tegelviksslingan och Fotografiska. Försök genomförs från 2018

Strömbron = breddad gång- och cykelbana på Strömbron och ny enkelriktad cykelbana på Stallgatan. Helt klart sommaren 2018

Torsgatan = enkelriktade cykelbanor med upphöjda passager vid korsningar mellan Norra Bantorget och S:t Eriksplan. Planerad start sommaren 2018 med färdigställande 2020

Valhallavägen = sammanhängande cykelbana byggs mellan Odengatan och Roslagstullsbacken. Planerat klart sommaren 2018

Vasagatan = Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan får sammanhängande nya och breddade cykelbanor. Genomförs 2018-2021

Värtavägen = dubbelriktad cykelbana mellan Fältöversten och Tegeluddsvägen. Planerat klart 2018

Söderort

Cykeltunnel Fruängsbanan = gång- och cykeltunnel genom tunnelbanans banvall i höjd med Västertorps t-banestation. Möjligt genomförande tidigast 2019

Flatenvägen  = ny gång- och cykelbana mellan Sandåkravägen och Flygfältsgatan, genomförande 2018-2019

Gamla Huddingevägen och Malmköpingsvägen = nyanläggning av dubbelriktad cykelbana- Beräknas klart sommaren 2018

Gubbängsmotet = bredare gång-och cykelbana mellan Farstaängen och Gubbängsfältet. Genomförande under 2018

Sockenvägen = utredning kring detaljer för bygge av enkelriktade cykelbanor på varsin sida av Sockenvägen

Tallkrogens bollplan = ny cykelbana längs Nynäsvägen i genare sträckning än befintlig. Tidplan inte redovisad

Örbyleden = ny cykelbana vid norra sidan av Örbyleden

Västerort

Akallastråket = dubbelriktad gång-och cykelbana längs Akallalänkens östra sida. Beräknas klart juni 2018

Bromstensvägen = ny gång- och cykelbana på norra sidan samt avsmalning av körbana. Arbetet pågår 2018-2019

Bällstabro = enkelriktade cykelbanor utreds

Gustavslundsvägen = dubbelriktad cykelbana, beräknas färdigställd maj 2018

Hässelbystråket, Krossgatan-Bergslagsplan och Råckstarondellen = Ny gång- och cykelbana. Råckstarondellen hastighetssäkras och breddas. Genomförs under 2018

Hässelbystråket, Åkeshov-Brommaplan = dubbelriktad cykelbana byggs längs Bergslagsvägen till Brommaplan, genomförande 2018-2019

Spånga station  = ny cykelbana längs västra sidan av Spånga Stationsväg. Planerat genomförande 2019

Spångavägen = utbyggnad av enkelriktade cykelbanor genom breddning av befintlig gång- och cykelbana. Genomförande beräknat till 2018

Ulvsundavägen mellan Ulvsundaplan och Bällstavägen = breddning av dubbelriktad cykelbana på västra sidan samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Planerat vara klart hösten 2018

Renoveringar och upprustningar 2018

Innerstan

Drottningholmsvägen mellan Geijersvägen och Thorildsvägen = stora sättningar med vattensamlingar som följd åtgärdas genom ny beläggning samt genom att sätta om plattor

Inventering innerstan = mindre åtgärder i form av fräsning och ny beläggning i mindre omfattning, antingen korta sträckor eller för att jämna ut små avsnitt, utjämning av svackor, komplettering och lagning av asfalt intill brunnar, och sammanbindning av stråk vid områdesöverlappningar

Kungsholmsstrandstig = ojämn beläggning med vattensamlingar som följd åtgärdas genom ny beläggning

Rosenlundsvägen-Ringvägen = plattsatt yta på ena sidan av Södermalmsallén byts mot asfaltsbeläggning för att binda samman stråk och tydliggöra separering mellan olika trafikantslag

Söderort

Enskedevägen LKB mellan Handelsvägen och Björkvägen = sliten beläggning med sprickor. Breddning samt ny beläggning, sänkning av brunnar

Innan Johanneshovsbron = vägavsnitt med många överlappande lagningar vilket orsakar ojämnheter. Planfräsning samt ny beläggning

Mickelsbergsvägen mellan korsning Älvsjövägen och Vantörsvägen = uttjänt beläggning, ojämnheter och sprickor. Åtgärdas genom ny beläggning

Skogskyrkogården = rötter från närliggande träd orsakar ojämnheter och sprickor. Detta åtgärdas genom utgrävning av rötter, ny beläggning, anläggning av stenkista och målning av vägmarkeringar

Åsgärdevägen Sofielund = dålig vattenavrinning som orsakar vattensamlingar åtgärdas genom utgrävning för vattenavrinning, ny beläggning och målning av vägmarkeringar

Åstorpsringen T-banan Kyrkogårdsvägen = ojämn beläggning med sprickor samt problem med bilar som parkerar på gång- och cykelbanan. Åtgärdas genom nytt längsgående räcke för att förhindra otillåten parkering, ny beläggning samt målning av vägmarkeringar

Älvsjövägen = uttjänt beläggning samt många längsgående sprickor åtgärdas. Tidigare gjorda beläggningar binds ihop för ett sammanhängande stråk

Västerort

Drottningholmsvägen mellan Brommaplan och Gubbkärrsvägen = hårt trafikerad sträcka med uttjänt beläggning, åtgärdas genom ny beläggning. Sträckan som avses är dock kortare än projektnamnet

Spångavägen 314 = mindre åtgärder för att jämna ut ojämn beläggning, samt byte av kantsten

Täbylundsvägen mellan Spångavägen och Rättarviksvägen = beläggningsåtgärder samt stödmur som kvarstår från 2017

Ulvsundaleden = ny beläggning på del av stråk

Västerled mellan Koltrastvägen och Nyängsvägen = hårt slitet vägavsnitt med sprickor i beläggning och kantsten som sjunkit ned. Ny beläggning och höjning av kantsten, kvarstående arbete från 2017

Källa: Trafikkontoret

Visa merVisa mindre