Här är åldersklyftan i Farstapolitiken

Det finns ett åldersgap mellan Farstas befolkning och de lokala politikerna – och även mellan de två politiska blocken. Nitton år skiljer i medelålder mellan de rödgröna (46 år) och Alliansen (65 år). Men vad innebär det i praktiken? Driver oppositionen bara pensionärsfrågor medan de rödgröna satsar på graffitiväggar och parklekar?

  • Publicerad 09:33, 14 mar 2017

Frank, två månader, sover rofyllt med huvudet mot sin mammas axel. Kanske är han en framtida kandidat till en plats i Farsta stadsdelsnämnd? Hans mamma Moa Sahlin (S) tycker i alla fall att den lokala politiska församlingen behöver föryngras.

”Jag vet inte hur det är att vara 18 i Farsta”

Moa Sahlin (S), 35 år

– Jag tycker inte vi kan vara helt nöjda vare sig vad gäller ålder eller etnisk bakgrund i stadsdelsnämnden. Vi saknar representanter för vissa grupper i stadsdelen. Att jag med mina 35 år ska representera de unga tror jag inte är bra. Man har olika perspektiv beroende på var i livet man befinner sig. Jag vet inte hur det är att vara 18 i Farsta, säger hon.
Bredvid henne sitter Lars Jilmstad, 71-årig moderat och vice ordförande i stadsdelsnämnden. Han och Moa Sahlin har inte bara olika kön och tillhör olika politiska block. De är också representanter för åldersklyftan i den lokala politiken.

19 år mellan blocken

Medelåldern skiljer markant mellan de rödgröna och Alliansen: 46 år för de rödgröna mot 65 år för de blå. Detta kan jämföras med medelåldern på invånarna i Farsta stadsdelsområde, som är 39 år.
– Vi släpper väldigt gärna fram unga men problemet är att många unga får andra prioriteringar när de kommer upp i 30- 40-årsåldern och då väljer bort politiken. Det kan handla om barn och familj men jag tror också det har blivit svårare att rekrytera på grund av att många väljer karriären, säger Lars Jilmstad.

 

De rödgröna, medelålder 46 år. (OBS! En av miljöpartiets platser är vakant men kommer snart att tillsättas)

 

Alliansen, medelålder 65 år.

 

3 av 4 moderater är pensionärer

Just Moderaternas ordinarie ledamöter i Farsta är 81, 73, 71 och 59 år. Det kan ju se lite gammalt och grått ut på papperet. Men spelar det någon roll? Påverkar politikernas ålder den politik de för?
Kanske kan en titt på några aktuella frågor i Farstapolitiken ge svaret. Debatten om graffitiväggen till exempel. När de rödgröna nyligen beslutade om en vägg på Farstaängen argumenterade oppositionen högljutt emot. Den moderata ledamoten Lisbeth Crabo Ljungman, 73 år, skrev även ett inlägg i Facebookgruppen Farsta. Hon menade att pengarna skulle komma till bättre användning i äldreomsorgen. När hon mötte mothugg förklarade hon: ”Klart vi ska satsa på våra ungdomar, men när man tar pengar ur redan snäv budget måste man välja, pengar växer ju inte på trän, och äldreomsorgen har det kärvt.”

”Viktigare vad man har för erfarenheter”

En annan moderat kärnfråga i Farstapolitiken är trygghet. Samtidigt som 2016 års medborgarundersökning visade att Farstaborna blir allt tryggare i sin stadsdel, vill Lars Jilmstad att Farsta gör som Husby och hyr in ordningsvakter i oroliga områden.
Vilka är det som känner sig otrygga? Framför allt äldre, enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning.
Lars Jilmstad medger att åldern kan vara en faktor som påverkar vilka frågor man driver.
– Delvis kan det vara så. Men jag tror det är viktigare vad man har för erfarenheter i bagaget. Jag är nöjd med att vi i vårt parti har en bra spridning vad gäller yrkesbakgrund. Och jag tycker även det är viktigare att vi har en bra spridning av var i stadsdelen våra politiker bor, säger han.

Partierna tappar medlemmar

Sen finns det ju alltid en verklighet att förhålla sig till. En färsk kartläggning från TT visar att partierna generellt har svårt att behålla medlemmar och att locka till sig nya. I fjol var Sverigedemokraterna enda parti vars medlemsantal ökade. Flera av de största partierna har tappat medlemmar stadigt under 25 års tid.
Så vad kan man göra för att locka unga till politiken?
– Vi behöver bygga en bra struktur och hitta nya former för att mötas. Det ska vara lätt för unga att hitta hit och engagera sig. Jag tror inte att det politiska engagemanget är mindre idag, men det kanaliseras andra vägar, säger Moa Sahlin (S).

”Det finns också en risk att ungdomskulten tar över”

Lars Jilmstad (M), 71 år

Lars Jilmstad vänder på perspektivet.
– Jag är inte orolig. Just nu har vi den här åldern men ser man det över tid har vi haft en del yngre. Det finns också en risk att ungdomskulten tar över och att de som är över 65 inte känner sig välkomna, säger han.

Socialdemokraterna då, som inte har några ordinarie ledamöter över 55. Finns det en risk att de glömmer bort äldrefrågorna?

– Nej, det är jag inte orolig för. Bland våra ersättare i partigruppen har vi pensionärer som är väldigt aktiva, säger Moa Sahlin.

”Ett demokratiproblem”

Skillnaden i ålder mellan politiker och befolkning är inget unikt för Farsta. Men enligt forskningen är det viktigt att en politisk församling är socialt representativ för väljarna.
– Det är ett demokratiproblem om en församling är för homogen. Ju mer representativa politikerna är för medborgarna, desto fler intressen kommer fram. För att det ska finnas en bra åsiktsrepresentation i förhållande till väljarna krävs en bra social representation, konstaterar Jessika Wide, lektor i statsvetenskap vid Umeå universitet.

Vanligt med äldre i kommunpolitiken

Enligt hennes rapport ”Social representativitet i den lokala demokratin” är det dock ganska vanligt att det ser ut som i Farsta. Medan riksdagen knappt har några pensionärer kvar kryllar det av gamlingar i kommunpolitiken.
– I kommunerna är det i många fall de äldre som vill och har möjligheten att ta på sig politiska uppdrag. De har både kunskap, intresse och den tid som krävs. Småbarnsföräldrar är det jättesvårt att få att ställa upp, säger Jessika Wide.

Bara två har utländsk bakgrund

Samtidigt vill hon inte lägga för stor vikt vid just ålder. Kön och etnisk bakgrund har större påverkan på vilka frågor man brinner för, säger hon.
Även där är Farsta stadsdelsnämnd ganska typisk. Visserligen är fördelningen kvinnor/män relativt jämn. Men både ordförande och vice ordförande är män. Och av ordinarie tolv ledamöter har bara två utländsk bakgrund – att jämföra med 32 procent av invånarna i Farsta stadsdel.