Hantverksby planeras i Flemingsberg

  • Publicerad 13:57, 6 feb 2012

Flemingsberg Kommunen planerar att etablera en hantverksby, liknande den som finns i Tullinge, i södra Flemingsberg, vid gränsen till Botkyrka kommun.

Enligt kommunalrådet Tomas Hansson (KD) ska bland annat hantverksföretag och lättare industri få etablera sig i byn. Samhällsbyggnadsnämnden har därför fått i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området utmed järnvägen norr om Tullinge Hantverksby.