"Katastrof". Martin Martinov känner sig uppgiven. "Det är en katastrof för mig ekonomiskt" säger han. Foto: Sacharias Källdén

Hans nya kiosk tvingades bort från Karlaplan

Trots bygglov tvingades prisade torghandlaren Martin Martinov riva sin nya kiosk på Gösta Bohmans plats tidigare i sommar.

  • Publicerad 13:45, 2 aug 2018

I sjutton år har Martin Martinov sålt frukt och blommor på Karlaplan. För flera år sedan tröttnade han på att köra sina varor fram och tillbaka varje dag. Dessutom på att dagligen bygga och montera ned ett tält.

Tidigare i år fick han ett tvåårigt tillfälligt bygglov för en fast byggnad på Karlaplan intill Fältöversten. Men det räckte inte. Trots att han trott att han gjort allt rätt så sa fastighetskontoret att han måste ta bort byggnaden.

Saken är den att stadsbyggnadskontoret beviljade bygglovet men att markägaren fastighetskontoret säger att marken klassas som "torgyta" vilket innebär att man inte får bygga något fast där.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Men hur kunde stadsbyggnadskontoret, som ju också är en del av Stockholms stad, då ge bygglov?

– Vi kan i princip inte säga nej till ett förslag som uppfyller plan- och bygglagen även om fastighetsägaren inte håller med. Däremot så upplyser vi den som vill bygga om detta och då drar ju personen i 99 fall av 100 tillbaka sin ansökan kostnadsfritt, säger Mikael Andersson Ståhl, enhetschef på stadsbyggnadskontoret.

I Martin Martinovs fall fick fastighetskontoret frågan om bygglovet på remiss från stadsbyggnadskontoret. Och man svarade att man "avstyrker" förslaget med kommentaren att ytan ligger på torgyta.

"Vi har haft en dialog"

Men det tolkade inte stadsbyggnadskontoret som ett skarpt avslag utan snarare som en upplysning.

– Hade fastighetskontoret tydligt skrivit att man inte skulle upplåta marken så hade vi informerat torghandlaren. I deras svar avstyrker de bara på grund av att det är torgyta, det är inte samma sak som att säga att man inte kommer upplåta marken. Vi tycker att byggnaden ryms inom torgändamål, säger Mikael Andersson Ståhl.

Linda Laine är presskontakt på fastighetskontoret.

– Vi har haft dialog med torghandlaren och han har känt till att han inte har rätt att uppföra en byggnad på torgplats. Han har kanske sökt bygglov med förhoppningen att vi ska överlåta marken till trafikkontoret, men vi som förvaltning har inte rätt att överföra marken till en annan förvaltning, eller bestämma annat ändamål för marken, säger Linda Laine.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Torghandlaren Martin Martinov har fått dubbla budskap från staden och har nu tvingats ta bort hela sin kiosk som han trodde att han hade rätt till. Han är uppgiven.

– Det här är en katastrof för mig. Jag har lånat privat och på banken, det kommer ta många år att betala tillbaka, säger Martin Martinov som 2012 och 2015 utsetts till Årets torghandlare.

Den 15 juli rev han kiosken själv.