ICKE FUNGERANDE STÖD. Hanna hoppade av gymnasiet på grund av att det länge varit jobbigt i skolan. Sedan dess har kontakten och stödet från det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) inte funkat alls, tycker hon. Foto: Sacharias Källdén

Hanna föll mellan de kommunala stolarna

För 18-åriga Hanna har skolan alltid varit jobbig. Ett halvår in i gymnasiet hoppade hon av och ska enligt skollagen tas om hand av det kommunala aktivitetsansvaret – något som inte alls har funkat, menar hon.

  • Publicerad 05:00, 16 maj 2022

Det lät så bra i början, men funkar inte i praktiken

Skolan har aldrig varit enkel för "Hanna", 18, som egentligen heter något annat.

Sent i grundskolan fick hon veta att hon har en neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF), vilket gjorde att hon fick gå om en klass. Men det var det värt, för hon fick börja på en skola specialiserad för barn med NPF-diagnoser. Från 25 i meritpoäng till 152,5 på två år.

Sedan började gymnasiet.

– Det gick ju inte så bra. Från en liten klass till en stor, och sen hade jag inte hela grunden från grundskolan. Så då fick jag kontakt med kommunen i december, och då gick det bra. Det lät så bra i början, men funkar inte i praktiken, säger hon.

Kommunens ansvar

Enligt skollagen är det kommunens plikt att ta hand om ungdomar som hoppar av eller aldrig påbörjar gymnasieskolan. Kommunen har också ett ansvar mot de som går klart årskurs tre utan en fullvärdig examen.

Kommunala aktivitetsansvaret i siffror

När en ung person hoppar av, aldrig påbörjar gymnasieskolan eller går klart årskurs tre utan en fullvärdig examen är det kommunens plikt att se till att de hamnar rätt igen. Det står skrivet i skollagen.

Under hela 2019 var 1 199 ungdomar inskrivna hos det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Botkyrka. År 2020 var samma siffra 1 014. År 2021 sjönk siffran drastiskt till 542 ungdomar, och fram till april i år har kommunen 410 ungdomar inskrivna.

Hittills i år har KAA hjälpt 19 ungdomar tillbaka till skolan och 13 till jobb.

Under perioden 2019–2021 hade 233 ungdomar fått hjälp tillbaka till studier och 164 till arbete.

Källa: Botkyrka kommun

Visa merVisa mindre

I första hand ska kommunens aktivitetsansvar (KAA) erbjuda ungdomar hjälp och stöd i att starta, återuppta eller fullfölja sin gymnasieutbildning. I andra hand ska "lämpliga individuella åtgärder" erbjudas, så som arbete.

Hanna lovades en kartläggning inom ramen för KAA för att det skulle bli enklare för henne att ta reda på vilket gymnasieprogram hon ville gå, en process som enligt hennes handläggare skulle kunna ta ett tag. Under tiden skulle hon få träna på att skriva CV och personligt brev.

Men en omorganisation inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i fjol gjorde att hon fick en ny handläggare, och till dags datum har Hanna inte skrivit en enda rad i ett cv inom ramen för KAA.

"Blankt nej"

Från årsskiftet till den sista april i år hade Botkyrka kommun 410 ungdomar registrerade under KAA. En av dem var, fram till nyligen, Hanna.

– När min nya handledare hörde av sig var det som att allt började om på nytt, trots att jag varit inskriven i flera månader. Och när jag berättade vilka praktikplatser jag var intresserad av fick jag bara ett blankt nej.

Sen var det i stort sett tyst.

– I februari-mars fick vi komma till kommunen för ett möte. Men återigen började man om från början. Jag kände att det här kommer aldrig att leda någonstans, så jag reste mig upp och gick. Där och då brast det, säger Hanna.

Sedan dess spenderar hon dagarna hemma. Ibland går hon på promenader i kvarteret.

Påverkar anhöriga

Hur många fler ungdomar som, likt Hanna, känner att de inte har fått det stöd de behöver och därför valt att lämna KAA. Men kommunen uppger att de hitintills i år har avslutat insatser till 34 ungdomar. 16 av dem tillbaka till skolbänken och 12 till arbete. Insatserna till resterande 6 ungdomar har avslutats antingen för att de fått hjälp på annat håll eller att de flyttat från kommunen.

Men allt är oproffsigt hanterat, menar Hannas mamma. Dotterns situation har också påverkat henne.

Foto: Sacharias Källdén

SAMMA GAMLA. Nu spenderar Hanna dagarna hemma. Ibland tar hon en promenad i kvarteret. Det hjälper henne att skingra tankarna. Foto: Sacharias Källdén

– Jag försöker ju alltid peppa när hon är deppig. Men sen mår jag själv inte heller så bra, för vi har kämpat under alla år och till slut hamnade hon rätt i grundskolan, men sen börjas det om igen med aktivitetsansvaret, säger Hannas mamma.

På väg tillbaka

Men sedan någon vecka tillbaka ser det ut att ljusna för Hanna. Hon har sökt praktik genom Arbetsförmedlingen i stället, där hon upplever att bemötandet varit betydligt bättre än hos KAA.

– På Arbetsförmedlingen har det i alla fall hänt något – bokat möten, skickat mig på kurser. Kommunen bara pratade, där hände aldrig något. För problemet är inte att jag inte vill göra något, utan att jag inte får rätt stöd till att göra något, säger Hanna som i dag känner att hon tappat allt förtroende för Botkyrka kommun.

Hon har också börjat känna sig redo att försöka avsluta sin gymnasieexamen. Inför hösten har hon sökt flera program.

– Drömmen vore att få börja på bageri- och konditorilinjen, säger hon.

Kommunchefen: "Naturligtvis måste vi följa upp"

Ingen ska behöva falla mellan stolarna, menar Botkyrkas arbetsmarknadschef, Kerstin Berglund. Ändå blev det så för Hanna. Nu lovar Berglund att följa upp hennes ärende.

När tidningen nämner "Hannas" fall för Kerstin Berglund vill hon inte gå in på ärendet i detalj för att undvika att uttala sig om ärenden hon inte känner till.

– Det som kan ha hänt är att någon som slutat och att det vid överlämningen har gått tokigt till, men det har jag inte hört något om. Men det är beklagligt att någon känner att man hamnat mellan stolarna. Det måste vi naturligtvis följa upp och återupprätta, säger hon.

Under 2021 genomgick arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen en omorganisation. Men enligt Kerstin Berglund var det det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som påverkades minst.

– Det var för det vi sysslar med här är myndighetsutövning. Det som skedde var att vi flyttade syv-tjänsterna till vägledningen, och någon medarbetare kan ha slutat och en annan tillkommit. Men det är den verksamheten som är minst påverkad, säger Kerstin Berglund.

"Glädjande bra siffror"

Samtidigt lyfter Berglund att av de ungdomar i KAA, vars insatser avslutats i år, har 13 gått tillbaka till arbete och 19 till studier.

– Det är glädjande bra siffror. Det är vårt ansvar att söka upp de som inte läser klart gymnasiet, kartlägga och jobba individuellt med flertalet av dem. Det kan vara genom coachning, hjälp till praktik men där målet är att de ska avsluta sina studier på ett eller annat sätt, säger Berglund.

Mellan 2019 och 2021 har i genomsnitt 918 personer varit inskrivna hos KAA per år. Under treårsperioden har totalt 397 hjälpts till studier eller jobb.