Haninges transporter mer än halverade

Haninges samarbete med andra Södertörnskommuner har minskat utsläppen med 70 procent.

  • Publicerad 11:32, 12 jan 2018

Antalet varutransporter i kommunernas regi har mer än halverats enligt en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Samarbetet mellan de åtta Södertörnskommunerna har pågått sedan 2015.

Enligt en ny rapport från IVL Svenska miljöinstitutet har samarbetet där Haninge kommun ingår varit framgångsrikt för att både minska antalet transporter och utsläppen.

Södertörnskommunerna skriver på sin gemensamma hemsida att ”ett viktigt bidrag till minskningen är att kommunerna i sin upphandling har ställt krav på biodrivmedel och att lastbilarna ska ha låga utsläpp av luftföroreningar”.