Klirr i kassan. Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) menar att kommunens exploateringsintäkter är den största anledningen till överskottet. Foto: Mostphotos

Haninges överskott under pandemiåret: 235 miljoner

Haninge redovisar ett rejält överskott 2020. Det preliminära resultatet landar på hela 235 miljoner kronor, omkring 150 miljoner högre än budgeterat.

  • Publicerad 11:21, 26 mar 2021

Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) är – föga överraskande – nöjd med de preliminära siffror som nu presenterats.

– Det är ett av de större överskotten vi gjort, åtminstone under en tioårsperiod. Men efter att vi tog över efter valet 2014 har vi varje år levererat ett överskott, vilket är väldigt bra och visar att vi har ordning på finanserna, säger hon.

Samtidigt var 2020 ett synnerligen speciellt år där landets kommuner tilldelades en hel del statsbidrag för att klara sig genom den kris som pandemin förde med sig. Oppositionsrådet Sven Gustafsson (M) skriver i ett mejl till Mitt i Haninge att det också är hela anledningen till de positiva siffrorna.

"Som för alla kommuner beror de höga överskotten på höga statsbidrag av engångskaraktär, men också på neddragning av verksamheter för barn och äldre. En smärtsam verklighet är också att fler har avlidit på äldreboenden. Allt är coronarelaterat och inget beror på att kommunen effektiviserat sina verksamheter", skriver han i mejlet.

Enligt Meeri Wasberg (S) är dock överskottet snarare kopplat till att kommunen växer så det knakar.

– Det byggs väldigt mycket i Haninge. Det handlar både om bostadsbyggande och om företagsmark som kommunen säljer. Våra exploateringsintäkter är den enskilt största anledningen till överskottet, menar hon.

Extra insatser till föreningslivet

Samtidigt har Mitt i Haninge rapporterat om nedskärningar i form av till exempel halverade friskvårdsbidrag och föreningar som drabbats hårt under pandemin. Hur stämmer det överens med det enorma överskott som nu redovisas? Meeri Wasberg förklarar det med att budgeten för 2020 beslutades redan i juni 2019, vid en tid då förutsättningarna var helt annorlunda.

– Vi genomförde också extra insatser kopplat till föreningslivet under förra året så att de inte skulle straffas när de inte kunde genomföra sina verksamheter som planerat, säger hon och tillägger att det kommer göras mer:

– Skatteprognosen från februari pekar stabilt på större skatteintäkter och vi kommer därför lägga förslag för att möta behov som finns inom vissa verksamheter, till exempel ökat behov av vuxenutbildning men också för extra åtgärder kopplat till arbetsmiljö, lovar Meeri Wasberg.

Tidigare resultat

2019: 100 miljoner

2018: 90,7 miljoner

2017: 123,5 miljoner

2016: 94,5 miljoner

2015: 77,8 miljoner

2014: 74,7 mijoner

2013: 85,3 miljoner

2012: 72,3 miljoner

2011: 45,8 miljoner

Årsredovisningen för 2020 beslutas i KF i april.

Källa: Haninge kommun

Visa merVisa mindre