Haninges nästa jätteboprojekt tar form

450 bostäder, skola och förskola byggs nu i det gamla fritidshusområdet ovanför Rudans friluftsområde. Jätteprojektet vid Örnens väg blir ett av de största bostadsbyggena i Haninge.

  • Publicerad 09:26, 2 maj 2017

För inte länge sedan var delar av södra Handen obebyggt. Men bara de senaste åren har runt 1 000 bostäder byggts på båda sidor om Gamla Nynäsvägen, och fler projekt är på gång.

Nu inleds också ett av de största bostadsprojekten i Haninge som inte rör Vega, nämligen de 450 bostäder som planeras precis ovanför Rudans friluftsområde, söder om Örnens väg.

Byggs mot Jordbro

En stor del av skogsområdet mellan Gamla Nynäsvägen och Rudans friluftsområde tas bort när förtätningen fortsätter i riktning mot Jordbro.

Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande,) är upprymd, när han klivit ut ur sin bil och träffar Mitt i Haninge vid kvarteret Arken

– Här är det, här ska vi bygga rätt in. Arkens väg ska fortsätta söderut in i skogsområdet. 450 bostäder blir det, fördelat på varsin sida om Arkens väg.

Sommarstugeområden

Göran Svensson visar med armar och händer mot skogsområdet. Illustrationerna har han i läsplattan.

Skogsområdet var tidigare sommarstugeområden. Rester av en flaggstång sticker upp på en av tomterna. Grindstolpar, murar och fruktträd finns kvar längs grusvägarna. Vi går förbi några syrenbuskar längs grusvägarna.

– De boende kommer att vara i Rudan på två minuter, och ha gångavstånd till pendeln, säger Göran Svensson.

Många hyresrätter

Enligt kommunen väntas 40 procent av beståndet bli hyresrätter, 60 procent bostadsrätter. Wallenstam bygger 250 bostäder, resterande 200 byggs av Järngrinden och Mjöback.

– Det är fler hyresrätter än vi normalt får in i byggprojekten, det är vi jätte-glada för, säger Göran Svensson.

Husen i området ska variera mellan fyra och tio våningar, de flesta blir -sexvåningshus. På nedre plan planeras -butiker och gemensamma lokaler.

– Jag tror det finns utrymme för närlivs, någon servering och kanske ett gym. Men området är trots allt för litet för något större serviceutbud.

Skola för 350

Även en privat driven skola och förskola ska byggas. Skolan ska ta omkring 350 elever, förskolan 120 barn.

Området avgränsas i sydost av de 200 tillfälliga ungdomsbostäderna, och till väster av Rudans frilufts-område.

Projektet är inte bara stort – de 450 bostäderna är också viktiga för Haninges bostadsmål. 2019–2020 väntas Haninge åter vara bland de kommuner som bygger absolut mest i länet, med uppemot 2 500 nya bostäder årligen.

Projektet väntas gå snabbt. I dagsläget är markanvisningsantalet klart så kommunen kan gå vidare med detaljplanearbetet,

– Jag tror bostäderna kan börja byggas redan till hösten eller våren 2018. Hela projektet kan stå klart om tre till fem år, säger Göran Svensson.

Grön lunga försvinner

När skogsområdet försvinner blir det en grön lunga mindre för Handenborna, men Göran Svensson menar att man inte fått synpunkter på att skogsområdet försvinner.

Och koalitionskollegorna MP och C verkar med på tåget.

– Gröna lungor finns ju i Rudan, på andra sidan gångbron. På denna sida kan vi förtäta. Bor man här och vill ut och ströva, då går man -ändå över gångbron. Det är ju mer attraktivt än denna skogsdunge, säger Göran Svensson.

När kan första inflyttningarna ske?

– Första inflyttning borde ske om två år. Allt kan förhoppningsvis vara inflyttat om fyra år, säger Göran Svensson.

Ungdomsbostäder försvinner

Även de tillfälliga ungdomsbostäderna intill, som har nio år kvar på det tillfälliga bygglovet, ska ersättas i framtiden med permanenta bostäder.

– Det kanske kan bli verklighet om tio år. Det är dags att strax börja planera.

I riktning mot Jordbro kommer så småningom mer bostäder byggas, och mer skog tas bort. Ok q8-macken väntas försvinna, enligt Göran Svensson.

– På detta sätt kommer Jordbro lite närmare Haninge, och det är bra.

Detaljplanen väntas klubbas precis innan, eller efter, sommaren.

Förslag på bilbro röstades ner

De politiska blocken i Haninge ser på Rudans friluftsområde på helt olika sätt. Styret (S, MP och C) vill skydda området från exploatering och bevara det som det år, men Moderaterna vill ha en bilbro över och tillåta bostadsexploatering i södra delen av området.

Bilövergången till Rudans friluftsområde har föreslagits där den södra gång- och cykelbron går i dag, precis vid bostadsprojektet. Förutom de bilburna som ska hem till sina bostäder, skulle bilbron göra naturreservatet tillgängligare även för andra som kommer med bil menar M.

Detaljplanen

Trepartialliansen (M, L och KD) kräver nu att möjlighet för en bilbro skapas i detaljplanen.

– Vi vill inte stänga möjligheterna då vi vet att den rödgröna kommunledningen aktivt kommer att motverka en broövergång, säger Sven Gustafsson (M), andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Men det rödgröna styret (S, MP och C), som väntas få majoritet för sitt förslag, säger nej till en bro.

– En bilbro över till Rudan innebär bara kostnader för kommunen. Vi vill värna om Rudan som det viktiga rekreationsområdet det är. Vi bygger gärna och mycket, men på östra sidan om järnvägen. Inte i Rudan, säger Göran Svensson (S).