Haninge vill öka takten för Vegastaden

Kommunen utlyser nu en markanvisningstävling för att hitta byggbolag som vill bygga ut inom en av detaljplanerna i utbyggnaden av Vega, skriver kommunen på sin hemsida.

  • Publicerad 14:55, 8 dec 2015

Detaljplan två för Vegaprojektet har nu vunnit laga kraft och genom en tävling vill Haninge nu anvisa byggrätter om 26 000 kvadratmeter inom detaljplaneområdet.

Markanvisningstävlingen är indelad i fyra delområden med byggrätter på mellan 4 000 och 11 000 kvadratmeter.

Enligt kommunen har de tävlande möjlighet att inkomma med bidrag på antingen något av de enskilda delområdena, flera olika delområden eller alla delområden, men kommunen eftersträvar en tydlig arkitektkonisk variation inom och mellan de olika delområdena.

Utvärderingen av tävlingsbidragen kommer att baseras på en sammanvägd bedömning av anbudspris och tävlingsbidragets utformning. Tävlingsbidrag ska vara kommunen tillhanda senast 31 mars.