Tobias Hammarberg (L) och illustrationsbild. Foto: Mostphotos

Haninge uppmanar föräldrar att hålla sina förskolebarn hemma

Haninges förlängning av den begränsade vistelsetiden på förskolan på 15 timmar för vissa barn följs nu av en allmän vädjan till föräldrar. – Vi befinner oss fortfarande i en pandemi och har en högre andel sjukskrivna än vi normalt har, säger Tobias Hammarberg (L).

  • Publicerad 18:47, 9 sep 2020

Det var coronapandemin som gjorde att Haninge kommun med kort varsel beslutade att förlänga den begränsade vistelsetiden på förskola för barn till arbetslösa eller föräldralediga på lagstadgade 15 timmar i veckan, som är minimum, i stället för 30.

Under en fyraveckorsperiod i mars och april låg sjukfrånvaron bland skolpersonalen i Haninge på 20-25 procent. Även efter sommaren har sjukfrånvaron varit hög.

– Vår organisation är ansträngd. Vi har ett helt år vi ska klara av, säger grund- och förskolenämndens ordförande Tobias Hammarberg (L).

– Vi vill inte behöva stänga förskolor. Detta är ett beslut som säkrar den långsiktiga uthålligheten i organisationen.

Kan den begränsade vistelsetiden förlängas ytterligare?

– Det kan bli förlängt från årsskiftet, men det kan också bli så att vi lyfter beslutet och återgår till det normala, säger han.

Tobias Hammarberg förstår att det skapar problem hos familjer.

Tillfälliga förskolepaviljonger vid Ekens förskola, Eskilsparken, i Handen. Foto: Stefan Källstigen

– Man kan ansöka om undantag från den begränsade vistelsetiden.

Har ni gjort andra åtgärder?

– Nej, det är mer att föräldrar ska veta att de kan hålla sina barn hemma för att avlasta vår förskolepersonal.

Ni uppmanar föräldrarna att hålla barnen hemma?

– Ja, så är det. Under de här omständigheterna så behöver vi alla hjälpas åt, säger Hammarberg.

Mitt i har varit i kontakt med flera berörda föräldrar som reagerat på att 15-timmarsveckorna förlängts.

En mamma, som inte vill ha sitt namn i tidningen, menar att det blivit svårt för familjen att få kontinuitet i undervisningen. Samtidigt vill kommunen att familjen nästan betalar full maxtaxa, säger hon.

– Vårt barn ska börja förskoleklass nästa år och vi är oroliga för vad det innebär för kunskapsutvecklingen. Vårt barn missar en massa pedagogiska moment och aktiviteter som andra barn får göra, säger hon.

Fakta

Flera kommuner har infört mindre vistelsetid

I mars – när coronapandemin hade slagit till med full kraft – beslutade flera kommuner att helt stoppa eller införa begränsad vistelsetid för barn barn till arbetslösa, föräldralediga och korttidspermitterade från att gå i förskolan för att minska trycket på personalen.

Falkenberg, Boden, Ånge och Luleå var kommuner som helt sade stopp till vissa barngrupper, trots att det enligt Skolverket inte är förenligt med skollagen och stoppet kan komma att prövas av myndigheten.

 

 

Visa merVisa mindre