Haninge pausar modulhusprojekt efter brister i hyresavtalen

Det omtvistade modulbostadsbygget på Vendelsömalm, som knappt hann sättas igång innan det avbröts i veckan, ses över av Haninge kommun. Den officiella orsaken är att datumen skiljer sig åt mellan det förslag som kommunstyrelsen fick ta ställning till och det avtal som undertecknades.

  • Publicerad 08:56, 20 aug 2020

Efter högljudda protester och polisanmäld skadegörelse har Haninge kommun i veckan publicerat en nyhet om att man upptäckt brister i hanteringen av det avtal som låg till grund för kommunstyrelsens beslut att bygga de omstridda modulbostäderna på Vendelsömalm.

Tjänstemännen får skulden och kommundirektören granskar nu avtalen.

Kommunalrådet Meeri Wasberg (S) kallar situationen för ”fullständigt oacceptabel”.

Jag är verkligen inte glad

Meeri Wasberg (S)

– Jag är verkligen inte glad för bristerna kring avtalen. Det är bäst att du dubbelkollar med vår kommundirektör, men det avtal som var bilagt till handlingarna för beslut i kommunstyrelsen var inte exakt samma avtal som undertecknades, säger hon till Mitt i.

– Det handlar om tre datum som skiljer sig åt mellan de två avtalen. Förändringarna borde också ha varit med upp i kommunstyrelsen.

Vad innebär detta?

– Det är jättesvårt att svara på. Även om vi upptäckt brister i beslutsunderlaget kring hyresavtalet så gäller bygglovet fortfarande, säger Meeri Wasberg.

I texten på Haninge kommuns hemsida beskrivs ingående hur nöjda Haninge kommun är med byggentreprenören Flexon och företaget ges utrymme att beskriva sina specialiteter för eventuella andra intressenter.

Mats Lindgren, styrelseledamot på Flexon som tidigare veckan i berättade att arbetet avbröts eftersom företaget inte kunde garantera sina anställdas säkerhet, känner inte till att det ska ha upptäckts felaktigheter kring avtalet när Mitt i ringer.

Polis har fått kallas ut

Flexons styrelseordförande Sven Rosenkvist säger dock på Haninge kommuns hemsida att situationen med avtalen är ”högst olycklig.”

Beskedet om avtalsslarvet från Haninge kommun kommer alltså efter att Flexon avbrutit arbetet på grund av den hotfulla stämningen. Polis har behövt kallas ut.

Modulbostäderna skulle enligt den ursprungliga planen från 2016 bli 30 till antalet och byggas åt nyanlända, men antalet har krympt till 21 och bostäderna byggs nu i stället åt ungdomar och personer som är i kontakt med socialtjänsten. De har beräknats att stå klara i december.