Haninge kritiseras som barnrättskommun – efter nedskärningarna

Både Rädda barnen i Haninge och mannen bakom ”Barnens träd”, som symboliserar barns rättigheter, är kritiska till att Haninge skär ned på fritidsgårdarna utan dialog med ungdomarna. – Haninge ska involvera dem som berörs, säger Kajsa Höber Kaijansinkko från Rädda barnen i Haninge.

  • Publicerad 06:00, 30 nov 2019

Efter sommaren blev Haninge kommun diplomerad som en av bara fyra svenska kommuner som en ”barnrättskommun” av Unicef.

Nu skulle barn och ungdomars egna åsikter i kommunen tas tillvara inom skolan, fritiden, kulturen och bostadsbyggandet.

Men bara kort efter Unicefs diplomering kom beskedet om några av de största nedskärningarna inom fritidsgårdarna i Haninge hittills. Hälften av fritidsgårdarna ska stängas för barn och unga från 13 år och uppåt.

Beslutet har tagits utan dialog med ungdomarna.

Nu kritiseras stängningarna av fritidsgårdarna av både Rädda barnen i Haninge och av Jonas Paulman, som ligger bakom de så kallade ”Barnens träd” för barns rättigheter.

Kajsa Höber Kaijansinkko och Rädda barnen i Haninge är kritiska till hur Haninge kommun hanterat fritidsgårdarna. Foto: Filip Magnusson

– Vi tycker att beslutet är dåligt. Haninge har ju pratat om hur viktiga barn och ungdomar är i olika sammanhang, säger Kajsa Höber Kaijansinkko, vice ordförande i Rädda barnen i Haninge.

Men för få ungdomar besöker ju gårdarna enligt kommunen?

– Men Haninge ska ändå involvera ungdomarna som berörs. Jag tror inte att det blir många som kommer att lämna sitt Dalarö eller Vendelsö när gårdarna stängt för att gå på någon av fritidsgårdarna som förblir öppna.

 

Fakta

Haninge kommun vill öka antalet tjejer på fritidsgårdarna

37 procent av tjejerna och 36 procent av killarna i Haninges högstadieskolor vill besöka en fritidsgård varje vecka.

I Haninge nås knappt hälften av ungdomar i högstadiet och gymnasiet av föreningslivet. Resten hänvisas till fritidsgårdarna.

Haninge vill i stället satsa på fritidsgårdarna i de centrala mer socioekonomiskt svagare delarna.

Fritidsgårdarna som blir kvar är Brandbergsgården, Åbygården i Västerhaninge, Jordbros fritidsgård Ung 137, Ekens gård samt Lilleken som riktar sig till unga i Haninge med behov av extra stöd)

Man anser inte att man når tillräckligt med ungdomar. Det anses inte finnas pengar att utveckla dem.

Målet är att öka andelen tjejen, till att närma sig hälften.

Källa: Haninge kommun och studien "Ung livsstil Haninge 2016/17"
Visa merVisa mindre

Enligt Kajsa Höber Kaijansinkko är Rädda barnen även kritiska till att det kostsamma ungdomshuset Lakeside stängde i Rudan 2015 utan dialog med ungdomarna.

Rädda barnen i Haninge firade förra veckan att organisationen fyller 100 år i år och att barnkonventionen fyller 30 år. I samband med detta invigde man två nya ”Barnens träd.”

 

Två av fritidsgårdarna i Haninge stängs för ungdomar från 13 år nästa år, och ytterligare två år 2021. Här förklarar det liberala kommunalrådet Tobias Hammarberg (L) nedskärningarna för ungdomar på Dalarö fritidsgård. Foto: Christian Lärk

 

Ett av huvuddragen i komventionen är att barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem. Det gör att Rädda barnen reagerat på nedskärningarna efter diplomeringen.

– Jag försöker ta reda på varför Unicef diplomerat Haninge. Vad det innebär att Haninge kommun fått diplomet, säger Kajsa Höber Kaijansinkko.

Hade ni gett ert medgivande?

– Vi i Rädda barnen har inte blivit tillfrågade, säger hon.

Jonas Paulman tycker att Haninge kommun agerar motsägelsefullt.

– Ena delen av Haninge kommun säger att man ska bli en barnrättskommun. Andra delen  lägger ner fritidsgårdar utan att fråga ungdomarna, säger han.

Alicia, Elsa och Elin, Peinda, Hugo är några av ungdomarna på Dalarö fritidsgård. Från den 1 januari stängs de ute från gården. Foto. Christian Lärk

Fakta

Fritidsgårdarnas antal besök över helår

Brandbergsgården 2017: 5 951

Brandbergsgården 2018: 5 386

Dalarö fritidsgård 2017: 1 074

Dalarö fritidsgård 2018: 704

Vendelsömalms fritidsgård 2017: 2 939

Vendelsömalms fritidsgård 2018: 2 523

*Lyckebygården i Vendelsö har varit stängd under stora delar av 2019 på grund av problem i lokalerna som gjort personalen sjuk.

Källa: Haninge kommun

2,3 miljoner kronor sparar kommunen på nedskärningarna.

Diplomen som barnrättskommuner till fyra svenska kommuner har kommit precis inför den stundande lågkonjunkturen. Nedskärningar väntar inom flera kommuner i landet.

När Mitt i frågar Unicefs chefsjurist Christina Heilborn om Haninges diplomering säger hon att ett kriterium var att det skulle finnas en ”ambition” hos kommunerna att jobba systematiskt med barnkonventionen.

– Det kommer alltid att finnas situationer där barnkonventionen inte efterlevs. Vi har haft dialog med Haninge kring några av de här synpunkterna. Det viktiga är att kommunen tar tag i det, att Haninge gör utredningar och konsekvensanalyser kring barnens rättigheter, säger hon i denna artikel.

Lotta Gusterman, chef för utveckling och stöd på Haninge kommuns kultur- och fritidsförvaltning, säger att kommunen såg det som omöjligt att fråga Haninges ungdomar om vilken verksamhet som skulle stängas innan beslutet om nedskärningarna.
Fakta

Detta är FN:s barnkonvention – blir lag 1 januari 2020

FN:s konvention, egentligen regler, om barns rättigheter består av 54 artiklar.

Reglerna blir lag nästa år. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige.

Några av huvuddragen i barnkonventionen är dessa:

Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn.

Föräldrarna har det yttersta ansvaret för barnet.

Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det.

Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld.

Barnet har rätt till gratis grundskoleutbildning.

Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp.

Visa merVisa mindre