Johan Svensk (MP). Foto: Mostphotos

Haninge kommun kan tvingas ta över friskolan

Det är inte bara brist på förskoleplatser i Vega – snart kommer det också saknas skolplatser i den snabbt växande kommundelen. Den nya skolan nära Vega station försenas minst ett år. Och nu är det plötsligt högst osäkert vem som ska driva skolan.

  • Publicerad 14:30, 27 aug 2018

Den nya f-6-skolan skolan i Vega ska ta minst 350 elever och även ha gymnastiksal.

Den ska byggas öster om järnvägen och Vega station och skulle öppna till höstterminens start 2019, men nu står det klart att skolan blir minst ett år försenad.

Raoul Wallenberg-skolorna fick tidigare i år avslag från Skolinspektionen och Förvaltningsrätten att starta skolan.

Man tycker inte att det är klarlagt att det finns tillräckligt stort elevintresse i området för en start höstterminen 2019.

– Kommer inte Raoul Wallenberg-skolan att få tillstånd får antingen en annan aktör eller kommunen gå in, säger Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, till Mitt i.

Hyresgäst saknas

Raoul Wallenberg-skolorna fick prövningstillstånd i somras hos kammarrätten, men så sent som 18 juli i år meddelade Skolinspektionen på nytt i ett yttrande att man inte ändrat uppfattning och inte ger tillstånd.

Situationen är kritisk eftersom kommunen menar att behovet av skolan i Vega är stort. Den måste stå klar senast i augusti 2020.

Vi är övertygade om att det kommer finnas tillräckligt med barn i området

Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge

– Från kommunens sida är vi övertygade om att det kommer finnas tillräckligt med barn i området, säger Göran Svensson.

Göran Svensson (S).

Ett villkor för att byggherren Wästbygg överhuvudtaget ska börja bygga skolan är att ett bindande hyresavtal med någon skolaktör tecknas.

Någon annan friskoleaktör än Raoul Wallenberg-skolorna är inte aktuell och därför kan nu Haninge kommun behöva kliva in som hyresgäst.

Ett nytt, vilkorat hyresavtal mellan Wästbygg och Haninge kommun har tagits fram som kommunfullmäktige ska godkänna.

Hyresavtalet förbinder Haninge kommun att bli hyresgäst om Raoul Wallenberg-skolorna inte fått tillstånd senast den 28 juni 2019.

Det politiska styret i Haninge (S, MP och C) är oense i frågan, och Miljöpartiet kommer att rösta nej till att kommunen går in som hyresgäst.

Hyresavtalet skall löpa på 15 år.

Det är vi som kommun som får stå för baracker och andra lösningar om privata byggaren inte lyckas

Johan Svensk (MP), kommunalråd för MP

– Vi har betalat extra hög skolpeng till privata investerare för att de ska avlasta Haninge kommun i att bygga skolor. Men i stället för att Wästbygg letar upp en annan skolhuvudman än Raoul Wallenberg-skolorna så hotar de kommunen att inte bygga skolan om vi inte skriver på ett hyresavtal som löper över 15 år, säger kommunalråd Johan Svensk (MP).

Svårt om kommunen själv driver

– Någonstans går gränsen och vi i MP tycker att gränsen är nådd när privata investerare inte ens uppskattar våra ansträngningar. Det är vi som kommun som får stå för baracker och andra lösningar om privata byggaren inte lyckas, säger Johan Svensk.

Johan Svensk säger att MP nu vill att kommunen bygger skolan själv, men enligt förvaltningen skulle det bli dyrare och sannolikt försena skolan med minst två år.

 Johan Svensk (MP) och hans parti kommer säga nej till hyresavtalet.

Det villkorade hyresavtalet ska först upp i kommunstyrelsen 27 augusti, för att till sist godkännas i kommunfullmäktige.

Åsa Henninge, vd på Wästbygg projektutveckling, vill inte kommentera Johan Svensks uttalanden, utan hänvisar till Haninge kommuns presstalesman.