Haninge gick miste om 700 nya jobb – efter miljöproblemen

Mitt i kan avslöja att Haninge förlorat 700 av de 2 000 ursprungligen planerade arbetstillfällena i Albybergs företagspark, sedan en stor arbetsgivare hoppat av. Huvudorsaken är konsekvenserna efter svåra föroreningsproblem som hittills varit okända för allmänheten.

  • Publicerad 10:57, 25 sep 2020

Det skulle bli hela landets grönaste företagspark.

Men Mitt i kan avslöja att 700 av de ursprungligen 2 000 planerade jobben i Albybergs företagspark i Haninge försvunnit – på grund av föroreningarna.

Nyligen avslutades en lång tvist mellan Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och byggbolaget Skanska.

Vattnet försämrades kraftigt

Tvisten lyfter på locket till ett för allmänheten hittills okänt problem.

Kvaliteten i vattnet som rinner ut från området Albyberg har visat sig försämrats kraftigt sedan exploateringen började för knappt 10 år sedan.

Detta inför ögonen på en oförberedd byggbransch och oroliga tillsynsmyndigheter.

Mitt i har begärt ut en rad mejl och handlingar från myndigheterna, där situationen vid Albyberg vid flera tillfällen beskrivs som väldigt allvarlig.

Berget i Albyberg har visat sig vara naturligt rikt på svavel.

När detta berg krossas, vilket varit nödvändigt för att kunna anlägga tomterna och stråken i parken, uppstår stora miljöfaror för grundvatten och vattendrag.

Det har inte varit färdigställt hur miljöproblemen ska behandlas

ElseMarie Johansson, Albyberg fastigheter

Metaller läcker helt enkelt ut från krossmassorna vid nederbörd och förorenar mark och vatten, och kan innebära en stor fara för fiskarter i närliggande bäckar och åar. Höga aluminiumhalter är till exempel direkt dödliga för flera fiskarter.

Albybergs företagspark i Haninge. Foto: Googlemaps

Albyberg fastigheter AB som tillsammans med Haninge kommun äger företagsparken bekräftar för Mitt i att man förlorat en kontrakterad aktör i den större skalan med anledning av alla oklarheter kring situationen.

– Vi har tappat en stor upphandling eftersom det inte varit färdigställt hur man ska behandla miljöproblemen i Albyberg. Kommunen har gått miste om 700 arbetstillfällen, säger ElseMarie Johansson, Albyberg fastigheter.

Johansson hävdar att sekretess stoppar henne för att berätta vilken aktör det handlar om, men enligt uppgifter till Mitt i rör det sig om snabbväxande Mathem som är på väg att lämna storlagret i Bromma och letat efter nya lokaler längs Nynäsvägen.

Albyberg var ett alternativ

Lotta Olofsson, Mathem

Den digitala matbutiken omsatte 1,5 miljarder kronor i fjol och Mathem skulle tillsammans med Coca-cola bli Haninges största arbetsgivare. Man var en högprioriterad arbetsgivare för både Haninge kommun och Albyberg fastigheter.

Men Mathem drog sig alltså ur i ett sent skede när miljöproblemen vid Albyberg inte fick någon lösning, erfar Mitt i, och tidigare i år deklarerade man att man valt området Larsboda i Farsta som plats för det nya lagret som öppnar 2022.

”Vi tittade på några olika lägen i Jordbro. Albyberg var ett alternativ. Men valet landade på Larsboda”, skriver Mathems presskontakt Lotta Olofsson i ett sms till Mitt i.

Det blev inte Haninge för Mathems nya storlager. Foto: Mathem/Pressbild (Creative Commons)

Surt berg har även upptäckts på andra håll söder om stan, bland annat i byggnationen av Förbifarten Kungens kurva, men föroreningarna är annars relativt ovanliga i Stockholmsregionen.

Liknande utmaningar är betydligt mer kända i delar av den norrländska gruvindustrin.

Svårlöst problem

Flera andra etableringar vid Albyberg har även fått skjutas upp eller senareläggas kraftigt och ingen har något enkelt svar på hur miljöproblemen långsiktigt ska lösas.

Redan 2012 upptäcktes surt vatten i området och efter några år nåddes miljöförbundet av klagomål på fiskdöd i fiskrika Husbyån vid byn Alby intill området. Vattnet var även missfärgat. Vid kontroller visade det sig att ån hade fått en otillåten dålig kvalitet.

Mathem var en högprioriterad arbetsgivare för Haninge kommun och Albyberg fastigheter innan man fick nobben. Foto: Mostphotos

Det gick aldrig att härleda de döda fiskarna till bergsbrytningen, men 2017 beslutade länsstyrelsen om omedelbara skyddsåtgärder sedan man förstått att bergsbrytningen i Albyberg orsakade föroreningar.

Naturligt berg kan bli svåra miljöfaror:

  • Bergkross är den vanligaste typen av stenmaterial vid vägbyggen och bryts och sprängs från naturligt berg.
  • Om ett berg rikt på svavel krossas och det exponeras för nederbörd eller vatten så frigörs metaller som rinner ner i grundvattnet, vattendraget och marken. Om man lämnar svavelrikt berg orört så finns inga risker för miljö och hälsa.
  • Aktörer ska – med anledning av försurningsrisken – vara försiktiga vid brytning av berg som innehåller höga halter av sulfidmineral, alltså svavel. I princip handlar det om en massa som kan ses både som avfall eller resurs, men som bör kalkbehandlas eller på annat sätt behandlas om det ska användas eller säljas.
  • På detta sätt kan helt naturligt berg i värsta fall bli allvarliga miljöfaror. De åtgärder som kan göras är att rena vatten och mark med olika metoder, till exempel genom basiska slurrys som neutraliserar mark och vatten, eller genom att avleda vattnet i området.

Haninge kommun har under ett par års tid försökt hantera läckaget av metaller och det låga pH-värdet i vattnet med reningsåtgärder.

Ett problem är att det finns olika uppfattningar om hur man ska behandla berget, som även förorenat en del stråk i parken.

– Det var en total överraskning för alla när detta upptäcktes, säger Britta Orring som varit Haninges mark- och exploateringschef i flera år.

Har ni verkligen informerat om situationen?

– Vi gick ut med väldigt mycket kommunikation när detta uppdagades, kommunen lade verkligen ner pengar på att få ut informationen. Vi hade möten med alla berörda företag som redan fanns i Albyberg om vad detta kunde innebära, säger Orring.

– Men det är också viktigt att man vet vad man har att informera om, att man inte bara säger att man har problem utan att veta vad problemet är.

Det är beklagligt det som skett

Sofia Larsen, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Enligt Sofia Larsen, avdelningschef på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, har myndigheterna fått lära sig en läxa den hårda vägen.

– 2012 hade man inte så mycket koll på att sulfidförande berg kunde innebära risker för miljö och hälsa vid krossning. Det har varit en ny problematik för oss och det är såklart beklagligt det som skett, säger hon.

Länsstyrelsen har anmält misstänkt miljöbrott i Albyberg. Foto: Mostphotos

Med facit i hand borde alltså förebyggande åtgärder ha genomförts i området från början, som att behandla stenmassorna med kalk.

Riskerna är störst för de vattenlevande organismerna

Malva Ahlkrona, länsstyrelsen

Länsstyrelsen anmälde misstänkt miljöbrott i Albyberg i augusti 2018, och vi frågar Malva Ahlkrona, som är länstyrelsens handläggare kring situationen, om aktörerna vid Albyberg borde ha förberett sig bättre innan exploateringen inleddes för 10 år sedan.

– Med dagens kunskap om sulfidfrågan kunde man kanske ha varit försiktigare. Arbetena planerades ju för länge sedan, men det är viktigt att frågor om sulfid och andra föroreningar kommer upp tidigt i planeringen och hanteras i detaljplaneringen och prövas enligt miljöbalken, säger Ahlkrona.

Finns det risker för människor, djur och natur i området?

– Riskerna vid Albyberg är nog störst för de vattenlevande organismerna. Hälsorisken för människor är liten, säger Ahlkrona.

Enligt den senaste kvartalsrapporten från Haninge kommun för 2020 fortsätter läckaget av metaller i Albyberg och jämfört med föregående år har halterna av metallerna till och med ökat i vattnet.

Haninge kommuns reningsanläggning som installerades för ett antal år sedan anses dock ha positiv effekt på Husbyån.

Reningarna och de övriga miljöåtgärderna väntas pågå i många år framåt. Enligt Albyberg fastigheter har den kraftigt försenade utvecklingen av parken drivits på ytterligare av coronapandemin.

Obehandlat svavelberg har transporterats från Albyberg

I det krossade berget har alltså svavelrikt, obehandlat stenkross funnits som Skanska dels använt för att anlägga företagstomterna med, dels sålt eller transporterat bort till andra anläggningsarbeten.

Den avgjorda tvisten i länsstyrelsen har inneburit att Skanska slutligen formellt förbjudits att sälja sulfidförande eller misstänkt sulfidförande bergkross från Albyberg.

Mitt i söker Skanska för en kommentar.

Fakta

Detta är Albyberg

Albyberg företagspark, som ligger vid Jordbro trafikplats längs riksväg 73 söder om Dalarölänken, började byggas ut 2012 och har kallats av Haninge kommun för det nya handelsstråket på Södertörn.

Förutom motorväg finns det direktbussar till företagsområdet liksom cykelväg.

När väl företagsområdet är utbyggt ska 2 000 arbetsplatser finnas här, men etableringar har stoppats eller skjutits upp med anledning av miljöproblemen men också delvis coronapandeminn.

Visa merVisa mindre