Haninge förlänger 15 timmars förskola fram till sommaren

Beslutet att föräldralediga och arbetslösa endast får ha sina barn i förskola 15 timmar i veckan i förlängs fram till sommaren. Men de betalar fortsatt samma taxa.

  • Publicerad 10:52, 10 dec 2020

Det var i början av coronapandemin som Haninge kommun med kort varsel beslutade att begränsa vistelsetiden på förskola för barn till arbetslösa eller föräldralediga.

Från april fick barnen bara vara på förskolan 15 timmar i veckan, vilket enligt lag är minimum, i stället för 30 timmar. Beslutet skulle till en början gälla fram till den 31 augusti.

Sjukfrånvaron bland förskolepersonalen låg under våren på 20-25 procent. Men även efter sommaren har sjukfrånvaron varit hög och beslutet förlängdes därför fram till årsskiftet.

Nu förlängs det ytterligare. Under onsdagen beslutade grund- och förskolenämnden att förlänga den begränsade vistelsetiden fram till den 30 juni.

Under hösten har man sett att situationen för personalen har blivit än mer ansträngd på grund av hög sjukfrånvaro, samtidigt som sjukfrånvaron bland barnen är på betydligt lägre nivå jämfört med i våras.

– Våra förskoleverksamheter är oerhört hårt ansträngda och för att säkerställa en långsiktigt hållbar lösning och för att skapa stabilitet så har vi beslutat det här. Men om läget förändras så kan vi återgå till 30 timmar tidigare, säger Tobias Hammarberg (L), ordförande i grund- och förskolenämnden.

Avgiften kan komma att sänkas

Det kan göras undantag för vissa barn om det finns särskilda skäl till det, till exempel om man som förälder inte annars når upp till de krav som Arbetsförmedlingen ställer.

Taxan däremot ligger fortsatt på samma nivå, men kan komma att sänkas för barnen det berör.

– Vi tittar på det just nu, men det är svårt att hitta en enkel lösning, säger Tobias Hammarberg.

Flera kommuner har infört mindre vistelsetid

I mars – när coronapandemin hade slagit till med full kraft – beslutade flera kommuner att helt stoppa eller införa begränsad vistelsetid för barn barn till arbetslösa, föräldralediga och korttidspermitterade från att gå i förskolan för att minska trycket på personalen.

Falkenberg, Boden, Ånge och Luleå var kommuner som helt sade stopp till vissa barngrupper, trots att det enligt Skolverket inte är förenligt med skollagen och stoppet kan komma att prövas av myndigheten.

Visa merVisa mindre