I dag finns hundrastgårdar på flera håll runt om i Haninge. Men redan 2017 fick stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram lämpliga platser för fler, efter många önskemål.

– Haninges parker ska erbjuda något för så många medborgare som möjligt och hundrastgårdar är en service till hundägare i kommunen. Hundrastgårdar är också mötesplatser som bidrar till fler parkbesökare, vilket ökar tryggheten, säger Petra Lindvall, stadsträdgårdsmästare på park och natur i Haninge kommun.

Tre rastgårdar byggs nu

Utredningen landade i rastgårdar på sex nya platser: Vega, Gudö, Vendelsömalm, Handen (södra delen), Västerhaninge (södra delen) och Dalarö. De som byggs nu i år är de i Slätmossen, Vendelsömalm och Dalarö.

Exakta placeringar för övriga tre andra ska utredas när byggstart närmar sig, och kommunen har några kriterier de utgår från. Till exempel ska rastgårdarna ligga på kommunal mark och anläggas permanent.

Kant i kant

Ett av kriterierna är att hundrastgårdar inte ska byggas tätt intill bostäder. Hundrastgården i Vendelsömalm anläggs i korsningen Annebergsvägen/Torabergsvägen. Borka Babic bor på Annebergsvägen där stängsel nyligen sattes upp kant i kant med hennes tomtgräns.

– Utan förvarning står det massor av byggmaskiner utanför mitt hus. Jag förstod att det är en hundrastgård de bygger först när jag såg skylten de satt upp på stängslet. Den tar väldigt mycket ljud med sig, inte har jag lust att vakna och somna till hundskall. Jag har också min uteplats åt det hållet, det är inte så kul med alla kamphundar som kan springa på en, säger hon.

Enligt Petra Lindvall är byggstängslet uppe tillfälligt. Själva hundrastgården hamnar tre till fyra meter från tomtgränsen. 

– Även om vi vill undvika att placera hundrastgårdar nära bostäder, kan det ibland bli så ändå, när det är svårt att hitta lämpliga platser, säger hon.

Enligt Petra Lindvall har kommunen följt sina rutiner och satt upp två informationsskyltar i området minst två veckor innan arbetet startade.

– När vi anlägger hundrastgårdar har vi informerat på platsen, men inte fört någon dialog med boende i närheten. Det är däremot någonting vi kommer att överväga inför framtida liknande projekt.

Borka Babic tycker att det hade varit bättre med en ny rastgård i Evabergsparken i närheten.

– Alla jag pratat med i området är lika förvånade och ingen tyckte att den behövdes där. Det finns jättemånga hundar här, men alla går ju med dem i skogen.