Haninge brandstation riskerar vite

  • Publicerad 19:02, 23 mar 2014

HANINGE Haninge brandstation har brister i arbetsmiljön, konstaterar Arbetsmiljöverket och kräver åtgärder. Annars hotar vite på 100 000 kronor. Vid en inspektion framgick att det finns vissa problem bland arbetstagarna som kan vara av psykosocial karaktär. Arbetsmiljöverket konstaterar att en aktuell undersökning och skriftlig riskbedömning gällande arbetstagarnas psykosociala arbetsmiljö saknas.

Myndigheten bedömer att brandstationen behöver anlita företagshälsovård eller motsvarande utifrån för att på ett objektivt sätt genomföra undersökningen och vidta de åtgärder som behövs.