Handlarna: ”Vi behöver hjälp nu inte sen”

När äntligen Tenstahandlarnas vädjan om hjälp togs på allvar, blev resultatet en besvikelse. – Vi behöver hjälp nu inte sen, säger en handlare om föreslagna trygghetsåtgärder.

  • Publicerad 15:35, 22 jun 2016

Rån, öppen droghandel och hot. Det är en del av vardagen för handlarna i Tensta centrum. I en skrivelse har de vädjat om stadsdelsförvaltningen och politikernas hjälp. Om det har Mitt i berättat om tidigare.

På tjänstemannanivå ansåg man inte att handlarnas skrivelse om trygghet var något för nämnden. Men efter att Mitt i lyft frågan, har ärendets tagits upp i nämnden, som har begärt att förvaltningen ska bereda ärendet.

Awad Hersi (MP) ordförande i Spånga – Tensta stadsdelsnämnd, har tidigare berättat att anledningen till att ärendet inte lyftes till nämnden från början, berodde på otydliga riktlinjer om medborgarförslag, något som enligt honom nu ska ses över.

Under tisdagen arrangerades ett möte mellan stadsdelsförvaltningen och handlare i Tensta centrum. Då presenterade förvaltningen den trygghetsstrategi, som nämnden antagit, som ska öka tryggheten i centrum.

Den innehåller bland annat, planer på att skapa fler mötesplatser, rusta upp Tenstagången, och anställa fyra medborgarvärdar. De ska bland annat arbeta uppsökande mot den grupp unga män som uppehåller sig i Tensta centrum.

Men det räcker inte, menar handlare.

– Vi har våra fingrar på överfallslarmen varje dag och undrar vem som står näst på tur att bli rånad. Vi vill inte ha medborgarvärdar, som saknar befogenheter, säger en butiksägare i Tensta galleria.

En del av kritiken från handlarna har handlat om garaget i centrum, som anses vara en otrygg plats med öppen droghandel.

Ett sätt att störa ut den droghandel är, enligt trygghetsåtgärderna en eventuell flytt av garagets entré, grillkiosken vid t-banan kan få ytterligare en ingång mot tunnelbanan, fontänen ska renoveras och lekyta för barn på torget ska anläggas. Även högfrekventa ljud i garaget planeras. Åtgärderna ska vara färdig innan årsskiftet.

– Vi är medvetna om att de åtgärder vi nu planerar i ett första steg kommer att flytta droghandel och inte få bort den helt, säger Ditte Westin, stadsdelsutvecklingschef.

Majoriteten av centrumaktörerna på mötet var hoppfulla över att de nu fått igång en dialog med förvaltningen – men inte nöjda.

– Vi behöver hjälp nu inte till hösten. Vi blir inte hjälpta av renovering av Tenstagången, även om det kanske hjälper på sikt, säger en annan handlare.

Därför kommer ytterligare ett möte arrangeras mellan förvaltningen och Tenstas handlare. Då ska polisen närvara för att prata om trygghetsåtgärder och fler långsiktiga trygghetsåtgärder ska presenteras av förvaltningen.