Handlare nekas försäkring – så svarar bolagen

I Järva är det inte självklart för handlare att få försäkra sina butiker. Mitt i gjorde en rundringning till flera försäkringsbolag för att ta reda på hur svårt det är. Det visade snabbt vara ganska svårt. Lyssna på ljudfilen här och hör försäkringsbolagens svar.

  • Publicerad 12:11, 17 okt 2017

Mitt i berättade förra veckan om att flera handlare i Järva har svårt att få försäkra sina butiker och verksamheter. Särskilt svårt är det om det är en kiosk – eller livsmedelsbutik.

Flera av försäkringsbolagen som Mitt i pratade med ansåg att den branschen är särskilt riskfylld och drabbad av många skador. Därför nekar företagen generellt försäkringar till den typen av verksamhet.

Är det inte längre fråga om en ”plötsligt och oförutsedd skada” utan snarare om ”när” skadan inträffar, så försvinner ett viktigt kriterium

Staffan Moberg, jurist på branschorganisationen Svensk försäkring:

– Det är inte det besked jag fått tidigare av försäkringsbolagen. Men det kan tänkas att situationen bedöms att ha förvärrats sedan före sommaren. Försäkringsbolagen har ju statistiken om detta. Är det inte längre fråga om en ”plötsligt och oförutsedd skada” utan snarare om ”när” skadan inträffar, så försvinner ett viktigt kriterium för att kunna försäkra. I dessa fall skulle man inte försäkra en ”risk”, utan en ”förväntad händelse”. 

Mitt i ringde till Trygg hansa, Länsförsäkringar, Folksam och Vardia och använde en kiosk – och livsmedelsbutik i Hjulsta, som exempel på vilken typ av verksamhet, som vi ville försäkra.

Det visade sig vara ganska svårt. Lyssna på ljudfilen och hör svaren.