Slitet. Parkeringshuset bedöms vara uttjänt. Samtidigt hat Larsbergsbor nämnt behovet av mera parkeringsplatser när området diskuterats i sociala medier. Foto: Anna Wilson

Handbroms för bygge i Larsberg

I nästan tio har byggherren John Mattson velat bygga bostadshus där ett uttjänt parkeringshus står idag. Nu gör staden halt och vd:n Siv Malmgren är förvånad. – Jag upplevde att vi kommit en bra bit på väg.

  • Publicerad 06:15, 28 jun 2021

Fastigheten Fyrtornet 5 i Larsberg är idag ett gammalt uttjänt parkeringshus.

Byggherren John Mattson som förvaltar bostadsområdet Larsberg har länge velat riva det och bygga ett bostadshus på platsen. De har kallat projektet Ekporten, idén är att byggnaden ska utgöra en port mellan Larsberg och Dalénum.

https://www.mitti.se/nyheter/de-vill-bygga-800-lagenheter-pa-lidingo/repuel!KKBQ5l@4MLd@D3SbO@Esw/

Men nu gör miljö och stadsbyggnadsnämnden plötsligt halt och avbryter detaljplanearbetet.

– Jag ser inte att det finns politiskt stöd för att gå vidare, givet de diskussioner som varit med exploatören, säger Fredrik Vinstock (M), ordförande.

150 bostäder

John Mattson har ursprungligen velat bygga 150 lägenheter fördelade i tre punkthus. Men alla förslag har hittills varit för höga och storskaliga, anser Vinstock.

– Vi har fått ett antal förslag och lämnat synpunkter på att de varit för storskaliga och för höga. Men det har vi inte fått respons på, säger han.

Fredrik Vinstock (M). Foto: Moderaterna

Sim Malmgren, VD på John Mattson Foto: Anna Wilson

Siv Malmgren, vd John Mattson, menar att dialogen med kommunen har varit god. Hon är förvånad över stadens lappkast.

– Vi har jobbat med detta i väldigt många år. Jag upplever att vi hade kommit en bra bit på väg.

Inte kört

Hon ser dock inte loppet som kört.

– Absolut inte. Jag vet att det finns ett stor intresse hos Lidingöborna.

Fredrik Vinstock ser era förslag som för storskaliga. Vad säger du?

– Jag för gärna dialog direkt med Fredrik Vinstock om dessa frågor. Vi ser fram mot en fortsatt konstruktiv dialog.

Fredrik Vinstock håller med om att platsen behöver åtgärdas. Hur blir dock en senare fråga.

– Ingen vill ha det i nuvarande skick. Men till syvende och sist har ju kommunen planmonopol, det kommunen inte vill ha antas inte.

Vad tycker du om området Larsberg som det här handlar om?

– Jag har bott där tidigare, kommer inte att göra det igen. Det är storskaliga lägenhetskomplex, inte så mycket känsla. De flesta skulle nog inte vilja bo så om det finns valmöjligheter, då känns det fel att bygga mer sådant.