Är du beredd om det blir kris? Hans Rockberg, FRG, vill få oss att bli mer redo. Foto: Stefan Källstigen

Han vill få dig mer krismedveten

Sveriges krisberedskap är inte var den varit. Det vill Hans Rockberg i Frivilliga resursgruppen i Vaxholm råda bot på. ”Vi måste få folk att tänka på vad man gör om vi får skyfall, stormar eller om elen inte funkar".

  • Publicerad 15:10, 29 sep 2021

Det är meningen att man inte ska vara rädd utan beredd.

– Pandemin har lärt folk en massa saker, men man är inte så beredd om det exempelvis kommer en storm.

Det säger Hans Rockberg, vice ordförande i civilförsvarsföreningen och ansvarig för Frivilliga resursgruppen i Vaxholm (FRG).

Mellan 27 september och 3 oktober pågår den årliga Krisberedskapsveckan som ska öka människors motståndskraft vid samhällskriser.

För Hans Rockberg innebär det en möjlighet att informera Vaxholmsborna om krisberedskap och förhoppningsvis rekrytera till FRG. Kampanjen stöttas bland annat av apoteket och Coop och söndagen 3 oktober är det dags för polis, räddningstjänst och scouter att bidra med sitt kunnande.

Översvämning. Länsväg 276:an i Österåker i somras. Foto: Christopher Wolf

Hans Rockberg jämför gärna med hur det var vid Sovjetunionens sammanbrott på 1990-talet. Fram till dess hade Sverige en omfattande beredskapsorganisation för kris och krig, men den har sedan dess avvecklats, trots att samhället nu på många vis är mer sårbart.

Blir det exempelvis strömavbrott eller vattenbrist är det många svenskar som varken har tillgång till alternativa energikällor eller eget vatten.

Är det inte risk att du betraktas som en olyckskorp?

– Det är inte meningen att skrämma folk. Det är meningen att man inte ska vara rädd utan vara beredd.

–Information är viktigt. Man måste ju veta vad som hänt. Vad händer nu, hur länge kommer det pågå och hur kommer det påverka mig?

Storm. Lada i Vallentuna som fälldes av stormen Alfrida 2019. Foto: Åsa Sommarström

Ett sätt att bidra är att gå med i FRG. Då får man både gå kurser och lära sig organisera andra frivilliga som brukar ansluta först när det hänt något. Som exempel nämner han flyktingkrisen 2015. Då ställde 400 volontärer i Österåker upp och 27 frivilliga från FRG hjälpte till att organisera alla som ville hjälpa.

Den årliga Krisberedskapsveckan anordnas sedan 2017 av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. På biblioteket i Vaxholm kommer man kunna se en utställning om krisberedskap och ta del av information hela veckan.

Beredskap. Med stearinljus eller fotogenlampa och ett stormkök klarar man längre elavbrott bättre. Bunkrar man livsmedel bör man även tänka på att ha mat till sina husdjur. Tar man medicin är det bra att ha extra, säger Hans Rockberg. Foto: Stefan Källstigen

Krisrisker i Österåker och Vaxholm

De mest sannolika orsakerna till kriser i Österåker och Vaxholm, enligt Hans Rockbergs bedömning.

1.Strömavbrott

2.Vattenbrist

3.Översvämningar (i Österåker – i Vaxholm bedömer han risken större för att exempelvis stormar kan ställa till det.)

Visa merVisa mindre