Området närmast sjön tillhör Sollentuna kommun, trots att det ligger på Täby-sidan. Foto: Åsa Sommarström

Han vill att Täby ska få en bit av Sollentuna

Den östra sidan av Rösjön borde tillhöra Täby och inte Sollentuna. Det menar Täby-liberalen Thomas Helleday som nu vill flytta kommungränsen. – Vi känner oss redan som Täbybor, säger Marie-Louise Larsson som än så länge har postadress Sollentuna.

  • Publicerad 13:04, 27 mar 2018

På den östra sidan av Rösjön finns en smal remsa på ett par hundra meter som tillhör Sollentuna kommun.

Men all form av service inom räckhåll ligger i Täby. Och för att ta sig mellan Sollentuna-enklaven öster om Rösjön och resten av Sollentuna måste man ta en rejäl omvägen genom Täby.

Opraktiskt, menar Täby-politikern Thomas Helleday (L) som nu vill flytta kommungränsen så att hela den östra sidan tillfaller Täby.

– Rent administrativt borde det löna sig att låta Täby kommun förvalta området. Det är närmare till kommunal service i Täby, och snöröjning och sophämtning görs från Täby-sidan, säger Thomas Helleday och nämner även det faktum att ett av Täbys fem kommunala strandbad faktiskt ligger i Sollentuna kommun.

Men det är inte bara av praktiska skäl han ser fördelar med att Täby får marken. Han nämner den tidigare S-politikern Jan Emmanuel Johanssons byggplaner i området och menar att Täby kommun är bättre lämpade att bevara det.

– Det finns ett högre politiskt pris för Täbys politiker om man är klåfingrig på den punkten, säger Thomas Helleday, som anser att området ska bevaras från exploateringar.

Enligt Thomas Helleday är det ett 10-tal bofasta hushåll i det aktuella området. Mitt i ringde upp ett av dem och frågade vad de skulle tycka om att byta kommun.

– Det fungerar bra som det är, men om det är en möjlighet att byta kommun är vi för det. Vi känner oss redan som Täbybor. Vi har våra barn i Täby-skolor, och det är Täby kommun som hämtar våra sopor, berättar Marie-Louise Larsson.

Var skulle ni vilja rösta, om ni fick välja?

– I Täby, för det som händer där påverkar oss mest, säger Marie-Louise Larsson.

Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna, säger till Mitt i att han är medveten om situationen.

– Jag förstår att frågan väcks, säger han.

Men att flytta kommungränsen är inte så enkelt som att dra ett nytt streck på en karta, menar han.

– Vi har en tydlig policy för marköverlåtelser, och om det här skulle bli aktuellt skulle det krävas en förhandling mellan kommunerna, säger Henrik Thunes.

Hur ser du på att Thomas Helleday hävdar att Täby kommun kan erbjuda ett bättre skydd mot exploatering i området?

– Det har jag svårt att bedöma. Det vi har att förhålla oss till när det gäller eventuella exploateringar är det regelverk som finns, säger Henrik Thunes.