Anders Dagsberg vid de skadade berghällarna. Foto: Louise Kristoffersson

Han har tröttnat på att skogen körs sönder

Det mångåriga problemet med buskörning i Vallentunas skogar har ökat. Nu har kommunens naturvårdsansvariga Anders Dagsberg fått nog. – Jag polisanmäler allt jag ser, säger han.

  • Publicerad 11:22, 29 jun 2018

Inga bullrande fordon stör lugnet i Lövsättraskogen den soliga förmiddag vi besöker den.  Men att det körs enduro, motorcykel i terräng, här syns ändå. Uppkörda hjulspår, skadade trädrötter och berghällar som repats av dubbade däck vittnar om deras framfart.

– De förstör känslig mark med rödlistade arter och nyckelbiotoper. När trädens rötter skadas kan de få röta och svampangrepp, i värsta fall dö. Och folk som söker sig i skogen för rekreation tycker det är både otryggt och störande, säger Anders Dagsberg.

Hjulspår av motorcyklar.

Han blir ofta kontaktad av Vallentunabor som känt sig hotade när de mött mc-förarna i skogen och sagt ifrån. Och de förbudsskyltar han satt upp rivs ner.

– Roslagsleden går här och de som strövar på den tycker att det är väldigt obehagligt, säger han.

Ser man på skogen med andra ögon kan man förstå att den är lockande. Någon har lagt in gupp i den uppkörda stigen. Och en bit in i skogen, där den gamla paitballbanan ligger, finns en hemsnickrad ramp av plywood. Perfekta för den som vill hoppa och flyga med bågen.

En hemmasnickrad ramp.

– Det är väl helt ok att ha ett motorintresse. Men man måste följa lagen och ta hänsyn till andra, säger Anders Dagsberg.

Det har buskörts i Vallentunas skogar i årtionden.

– Sen jag började jobba som polis i Täby för 30 år sedan har problemet funnits, säger Vallentunas kommunpolis Stefan Dahlgren. Men det har blivit värre de senaste tio åren. Förr höll man sig till sandgropen vid paintballbanan. Nu kör man i hela skogen.

Kommunpolis Stefan Dahlgren.

Staffan Nilsson, som ofta är ute i Vallentunas skogar, håller med.

– De hittar nya stigar hela tiden. Norr om Gävsjön är det inte alltid så kul att vara. Det har blivit så fult och marken blir som ett enda stort dike. Så jag har börjat tröttna och söker mig till andra områden. För jag blir bra sur när jag ser det där.

När vi senast skrev om problemet lovade polisen att skärpa bevakningen i skogarna. Bland annat genom ett fyrhjulsfordon som skulle fungera i skogsterräng. Men det finns inte längre.

– En polis körde över kajkanten inne i stan och omkom. Sedan blev det brukandeförbud på fyrhjulingen, berättar Stefan Dahlgren.

Så vad tänker ni göra nu?

– Jag har lite planer inför hösten.

Staffan Nilsson tycker inte att vare sig polisen eller kommunen verkar ta problemet på allvar.

Staffan Nilsson.

– Det är synd. Och jag blir lite sur över att kommunen inte tar tag i det med hårdhandskarna. Täby, Vallentuna och Österåker borde kunna göra gemensam sak och ta kontakt med mc-klubbarna. 

Kan ni tänka er det?

– Det är absolut en bra idé. Det är bedrövligt att det är helt sönderkört på sina ställen, säger Ylva Mozis, L, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Annars är det svårt att få stopp på buskörning just när klagomålen kommer. Det är polisen som ska se till att terrängkörningslagen efterlevs. När det gäller bullret är det en miljöfråga och kommunens ansvar, men den lagen ger inte samma möjligheter och blir rätt tandlös när det gäller terrängkörning.

Fakta

Böter för buskörning

Det är förbjudet att köra med motorfordon på barmark, skogsmark och snötäckt jordbruksmark.

Den som bryter mot förbudet straffas med böter.

Källa: Terrängkörningslagen