Han är enda politikern i Haninge som vill rädda Jordbro kulturhus

Alla andra i Haninges kommunstyrelse säger riv. Vänsterpartiets ledamot Samuel Skånberg, 33, säger bevara. Känner han sig lite ensam i frågan om Jordbros kulturhus?

  • Publicerad 23:55, 8 jun 2019

Du är den enda politikern i Haninges kommunstyrelse som vill stoppa rivningen av Jordbros kulturhus?

– Vänsterpartiets utgångspunkt är att inte riva innan något nytt hus finns på plats. Vi tror att föreningarna vet bäst. När jag pratat med föreningar, så är det tydligt att föreningarna blivit lovade ett nytt kultur- och föreningshus i Jordbro innan det gamla rivs, säger Samuel Skånberg.

– Raymond Svensson från Centerpartiet säger ju själv i Svenska Dagbladet, att han hade sagt att när det skulle vara dags att stänga lokalerna och slänga nycklarna till Jordbros kulturhus, så skulle man marschera till det nya kulturhuset i Jordbro.

Men vad sker i november när huset börjar rivas?

– Det som sker är att föreningarna drabbas jättehårt. Allra tidigast 2023 kan ett nytt kulturhus byggas i Jordbro enligt lokalresursplanen. Föreningarna kommer inte att klara sig i tre år.

 

I studion hos Vägen ut i Jordbro kulturhus. Föreningen har inte hittat några nya lokaler och det är oklart om verksamheten i Haninge kan fortsätta.

 

– Vi i Vänsterpartiet hoppas fortfarande att rivningen pausas om inte lokalerna löses på något sätt. Detaljplanen är ju inte klar. Varför riva innan detaljplanen ens är klar?

Du tycker likt Moderaterna att föreningarna i Jordbro kulturhus ska ha fortsatta subventioner kring lokalhyrorna?

– Vi har nolltaxa i Haninge kommun för föreningar som bedriver verksamhet för barn och unga, det gäller idrotts- och fritidslokaler men även Jordbro kulturhus. Om Jordbro kulturhus rivs så kan inte dansföreningen Jordbro United, taekwondoklubben Viking eller musikföreningen Vägen ut bara flytta till en jympahall.

Ledaren Zeynep Camci stretchar med åttaåriga Line Hermansson inne i en av dansföreningen Jordbro Uniteds salar.

– De behöver anpassade lokaler likt de som i dag finns i Jordbro kulturhus. Om kommunen inte har några andra passande lokaler i Jordbro, så behöver föreningarna hyra externt och då gäller inte nolltaxan. Dessa föreningar klarar aldrig att betala marknadshyror av egen kraft. De som går på aktiviteterna har inte råd att betala de medlemsavgifter som skulle krävas.

Haninges avhoppade kommunalråd Niclas Lindberg (S) skriver om kritiken mot rivningen på Facebook. Han menar att de 400 bostäderna som planeras på skoltomten är viktigare än att kommunen ordnar fritidslokaler åt dansföreningen?

– Bostadsbristen är stor, men kommer trångboddheten i Jordbro att minska genom dessa bostäder? Vilka kommer att ha råd att flytta in? Oavsett så kan inte bostadsbyggandet ske på bekostnad av föreningslivet. Det skulle vara förödande för Jordbro.

Tror du på ett nytt kulturhus i Jordbro?

– Om kommunledningen väljer att riva huset så hoppas jag verkligen att de bygger nytt snabbt och i dialog med föreningarna. Men det finns en stor risk att det inte byggs något överhuvudtaget. Och styret kan hinna bytas ut innan det börjar byggas. Det är väldigt oroande.

 

Vill du veta mer om turerna kring Jordbros kulturhus – läs vidare!

 

2012 ville Socialdemokraterna i Haninge bevara delar av den nedlagda Jordbromalmsskolan, som precis blivit nytt tillfälligt kulturhus under alliansens styre. S ville rusta upp lokalerna medan Moderaterna drev på för en framtida rivning och för att ett nytt kulturhus skulle byggas i Jordbro.

Men flera politiska skiften har skett, nya konstellationer har bildats, kulturhuset har splittrat partierna  – och frågan om huset, i det som polisen på senare år anser har blivit ett utsatt område, har varit oförutsägbar.

Enligt underlagsrapporten till Haninge kommuns kulturpolitiska program från januari 2014 framgår att kommunens planer under alliansens och MP:s styre var att redan 2018 ha ett nytt kulturhus på plats i Jordbro.

Göran Lidbrink har varit både verksamhetschef på Porten och producent på Jordbro världsorkester. Båda verksamheterna läggs ned i Jordbro och Göran Lidbrink är besviken på att kommunen beslutat att riva hela kulturhuset.

 

Verksamheterna skulle alltså redan ha flyttat in i det hus som bara finns på papper.

I december 2014 svängde den nya S-ledda koalitionen i Haninge (S, MP, C).

Man beslutade att delar av den gamla skolan skulle renoveras i stället för att pengar skulle investeras i ett nytt, dyrt kulturhus.

Men den nya koalitionen saknade majoritet i Haninges kommunfullmäktige, och blev under det kommande året nedröstat i flera tunga frågor. Bland annat fälldes koalitionens budget.

2015 landade partierna i att trots allt bygga ett nytt kulturhus.

 

Jordbro Uniteds grundare Lina Abrahamsson har under våren varit kritisk mot Haninges politiker och anser inte att de håller vad de lovat.

 

I september 2016 tecknade Haninge kommun ett avtal med förra landstingspolitikern Ilia Batljans bolag Samhällsbyggnadsbolaget, som innebar att marken vid Jordbro centrum reserverades för SBB, och ett samarbete verkade på gång mellan Samhällsbyggnadsbolaget och verksamheterna i Jordbros kulturhus.

– Vi ser fram emot ett samarbete med till exempel Jordbro kulturhus och andra lokalt engagerade invånare för att tillsammans utveckla områdena, sade Ilia Batljan i september 2016.

Det som blivit klart sedan dess är att den gamla skolan ska börja rivas hösten 2018 – och att 400 bostäder ska byggas på platsen.

Jordbros bibliotek och pensionärernas träffpunkt är de enda verksamheterna som fått permanenta ersättningslokaler.

Den förra mandatperiodens oppositionsallians (M, KD och L) helvände hösten 2018, bara två veckor innan kommunvalet, och sade nej till både ett nytt kulturhus i Jordbro och en ny högstadieskola.

Framförallt var detta en stor svängning inom Haningemoderaterna, som i flera år hade drivit frågan om ett nytt kulturhus från grunden.

 

Mötesplats Jordbro – där träffpunktens pensionärer och fritidsgårdens ungdomar delat lokaler – flyttas också inför rivningen.

 

Att inte bygga skulle sannolikt minska kommunens investeringar med mellan 350-500 miljoner kronor.

I den nu styrande mittenkoalitionen (S, C, L, KD) har partierna dock kommit överens om att arbeta för ett nytt aktivitetshus i Jordbro, men hur stort det blir och vem som ska bygga det är oklart.

I Svenska Dagbladet säger nu Raymond Svensson – som satt i kommunledningen mellan 2006-2014 samt i styrgruppen för Haninge kommuns kulturpolitiska program och vid ett tillfälle sade att när Jordbromalmsskolan skulle stängas så skulle man kasta nyckeln och marschera till det nya kulturhuset – såhär:

– Om man inte ska göra stadsdelen fullständigt besviken på Haninge kommun så måste man inom överskådlig framtid se till så att man har ett bra kultur- och föreningshus i Jordbro.

Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) har i Mitt i nekat till att hennes kommunledning lovat att ett nytt kulturhus skulle stå klart innan det gamla rivs.