Hammarbyförskola uppmärksammas i New York

Förskolan Sjöfararen i Hammarbyhöjden har fått uppmärksamhet för sitt genusarbete, i New York Times. Nu har även tysk radio och amerikanska tv-stationen CBS kontaktat dem. – Det är jätteroligt, säger genuspedagogen Elis Storesund.

  • Publicerad 14:24, 11 apr 2018

Tidningen New York Times har tillbringat tre dagar på förskolan Sjöfararen i Hammarbyhöjden för att skriva om hur de arbetar med genus.

Vad är speciellt med ert sätt att jobba?

– Det går inte att ge ett enkelt svar på. Men vi jobbar med de här frågorna i praktiken varje dag. Dels tittar varje grupp på vad de behöver fördjupa sig kring i just sin grupp och så delar vi med oss till de andra avdelningarna.

Vad handlar det om rent konkret?

– Det är väldigt olika. På en avdelning kan det handla om att vi tittar på hur vi pratar och lyssnar på barnen och vilka vi ger utrymme. Om det är så att vi ger pojkarna mer talutrymme. Eller om vi har långa samtal med flickorna och ger pojkarna mer order.

– På en annan avdelning kan det vara att vi uppmärksammar att barnen ritar långa ögonfransar när de ritar flickor men inte när de ritar pojkar. Då kan vi komplicera det och diskutera hur verkligheten ser ut och undersöka om det är så att flickor har längre ögonfransar än pojkar, säger Elis Storesund.

Deras arbete handlar mycket om att titta på de normer vi alla lever i och vilka normer de vill behålla och vilka de vill ändra.

–  En norm fungerar ju så att vi försöker förstå det samhälle vi lever i och vill vara en del av det. Vi vill att barnen ska få erfara så många olika sätt att vara på som möjlig. Och träna på att reflektera över saker och inte ta saker för givet.

– Om man går in en roll att försöka vara en som inte får ha någon makt så är det lätt att man tror att det är så här jag är. Och svårt att senare i livet försöka ta makt. Men om man får prova att man visst kan vara med ta makt eller kan välja att stå tillbaka om man vill det, så påverkar det barnens framtid och hur man blir som människa, säger Elis Storesund.

Vilken skillnad gör det för barnen och barngruppen?

– Vi försöker förhålla oss till att vi lever i ett samhälle med stark påverkan. Vi kan inte skapa en låtsasvärld av jämställdhet utan tittar på vad är det för värden som är de viktiga. Det handlar om hur vi värderar varandra. Att alla människor är lika mycket värda och har rätt att uttrycka sig på olika sätt.

Vad har ni fått för reaktioner från föräldrar?

– De har bara varit positiva. När artikeln i New York Times kom konstaterade många föräldrar att det är självklart att man ska jobba på det här sättet, äger Elis Storesund.

Och nu ökar intresset för förskolans pedagogik. Sedan artikeln publicerades har de även blivit kontaktade av tysk radio och det amerikanska tv-bolaget CBS som vill veta mer om hur de arbetar.  Elis Storesund har även blivit kontaktad av en amerikansk agent som vill att hon ska skriva en bok om ämnet.