Nya handbollshallen i Gångsätra på Lidingö och till höger Filip Svanberg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Foto: Pekka Pääkkö/Artist

Halva priset när ungdomsföreningar hyr lokal

Föreningar som jobbar med unga betalar snart halva priset när de hyr stadens lokaler och anläggningar.

  • Publicerad 14:52, 7 jan 2022

...vi har sett att det finns ungdomar som vill starta verksamheter

Till Lidingö stads satsningar på ungdomar 2022 hör den nya simhallen, fotbollsplanen i Dalénum, idrottscampus i Högsätra och GT Vikingarnas truppgymnastikhall. Arbetet med Lidingövallen fortsätter efter visionen om en idrottspark med ytterligare en plan.

I årets budget kommer också en särskild satsning för ungdomar i föreningslivet.

– För att stimulera ungdomar till en meningsfull fritid inför vi en femtioprocentig ungdomsrabatt på föreningstaxor, säger Filip Svanberg (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Gäller unga 13–20 år

Den lägre taxan gäller föreningar – där majoriteten av deltagarna är mellan 13 och 20 år – som vill hyra stadens lokaler och anläggningar.

– Det är viktigt för ungdomarna att föreningslivet har resurser. Att man sänker kostnaderna borde förbättra förutsättningarna och förhoppningsvis göra det möjligt för fler att starta föreningar, säger Filip Svanberg.

I stadens budget 2020 infördes en så kallad ungdomspeng, riktad till samma åldersgrupp. Det var en satsning för att hjälpa öns föreningar att behålla ungdomar i idrotten längre.

"Kul med bredd"

Den nya rabatten ska – precis som ungdomspengen – stimulera ungdomar till aktiviteter, enligt Filip Svanberg.

– Barn och ungdomar är fortsatt prioriterade. Det är kul med bredd i föreningslivet och vi har sett att det finns ungdomar som vill starta verksamheter också.

Den nya taxan börjar gälla efter årsskiftet.

Ungdomstaxan

Gäller föreningar där majoriteten av deltagarna är mellan 13 och 20 år.

De betalar halva priset när de hyr stadens lokaler och anläggningar.

Ungdomstaxan gäller från och med årsskiftet.

Visa merVisa mindre