Halv miljard ska få fler att cykla

Huddinges nya cykelplan förväntas leda till att cyklandet ökar med 11 procent på 19 år. Kostnaden för det utökade nätet förväntas landa på 524 miljoner kronor.

  • Publicerad 13:45, 26 maj 2016

Cykelplanen är en del av Stockholms läns regionala cykelplan som innebär att det totalt kommer att byggas 850 kilometer ny cykelväg.

Ett bättre cykelvägnät som ska förenkla vardagsresandet med cykel, så som resor till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Cykelplanen bereds den 1 juni av samhällsbyggnadsutskottet, därefter väntar beslut i kommunstyrelsen den 15 juni och i fullmäktige efter sommaren.

Vad kommer att göras först av cykelplanen?

– För 2016 är det ungefär 20 miljoner budgeterat för gång- och cykelvägar. Bland annat ingår gång- och cykelväg längst Åvägen, och längs med Gamla Södertäljevägen mellan Segeltorp C och Stockholm, belysning på cykelväg till Sundby gård och åtgärder i regionala cykelstråk samt cykelparkeringar, säger kommunalråd Malin Danielsson (L).

Enligt tjänsteutlåtandet väntas full utbyggnad av kommunens cykelnät kosta cirka 524 miljoner kronor.

Har kommunen ekonomi för det här?

– Vi beslutar om investeringsbudget varje år och då görs en prioritering av hur mycket vi det året kommer att lägga på nya cykelvägar, vägunderhåll, nya skolor och förskolor samt nya parker och lekplatser. För att genomföra planen fram till 2030 behöver vi lägga ungefär 40 miljoner per år. Det finns även statliga medel att söka, vilket vi gör redan i dag och kommer att fortsätta göra för att kunna hålla en bra takt i utbyggnaden, säger Malin Danielsson.