På Kanaanbadet hittade man blyföroreningar. Foto: Stella Papapanagiotou

Hälsofarliga ämnen på fyra badplatser i Västerort

Fyra badplatser i Västerort kan vara hälsofarliga. Det visar en undersökning från miljöförvaltningen.

  • Publicerad 11:54, 6 dec 2016

19 av stadens badplatser har undersökts för föroreningar i jord och sediment på uppdrag av miljöförvaltningen i Stockholm.

Undersökningen visade att på sju av 19 badplatser översteg föroreningshalterna stadens riktvärden, vilket DN var först med att rapportera.

Bly och arsenik

På Maltesholmsbadet, Kanaanbadet och Lövstabadet i Västerort hittade man blyföroreningar över riktvärdena, på Lövstabadet fanns även ämnet PAH och arsenik över riktvärdena.

– Bly och PAH är föroreningar som förekommer ofta i storstadsmiljö. Förut hade man ju blyad bensin till exempel och PAH får man av viss förbränning, att du eldar i öppna spisen innebär att det kan bildas PAH, säger Karin Kuttainen, miljöinspektör på miljöförvaltningen. 

"Mer förvånande"

På Ängbybadet hittade man halter av PCB. Ämnet får inte längre användas, men var tidigare vanligt i bland annat fogmassor vid husbyggen.

– PCB är kanske mer förvånande vid en badplats än bly och PAH. Ängbybadet är en av de platser där man föreslog att man skulle göra fler undersökningar för att se hur utbrett det är på området, säger Karin Kuttainen.

Skyddande gräs

PCB kan bland annat vara cancerframkallande, men enligt Karin Kuttainen behöver badgäster inte vara alltför oroliga.

– Det är inte så höga halter. Det är om man är långtidsexponerad, inte om man är där för att bada någon enstaka gång. Sen ska man också komma ihåg att de här proverna har tagits där man har gräsytor. Då är det så att gräset skyddar lite, säger hon.

Här hittades också farliga ämnen

På Långholmens strandbad, Trekanten och Långsjöbadet förekom bly i halter över riktvärdena. Vid Trekanten påträffades även PAH över riktvärdena.