Det finns planer för Hallundavägen. Hallunda centrums ägare vill också bygga nytt i området. Foto: Anders Björklund

Hallundavägen ska bli mer stadslik och levande

Fyrfiliga Hallundavägen ska få nytt liv. Kommunen börjar nu jobba med planerna på att göra vägen mer stadslik och mindre inriktad på biltrafik.

  • Publicerad 05:07, 13 dec 2019

Idéer för fyrfiliga Hallundavägen fanns redan i översiktsplanen. Men till nästa höst tänker kommunen visa upp mer konkreta planer. Målet är en levande stadsmiljö med bostäder och fokus på fotgängare och cyklister snarare än fordondonstrafik.

Hallundavägen ska ge mer plats till hus, fotgängare och cyklister är idén. Foto: Anders Björklund.

”Domineras av fordonstrafik”

I framtiden kommer sannolikt trottoarer kanta Hallundavägen som i dag enbart fungerar som en bilväg in och ut ur området.

”Hallundavägen är överdimensionerad, åtminstone i vissa delar. Trottoarer saknas mer eller mindre, och det är en miljö som helt domineras av fordonstrafik” skriver planarkitekten Susanna Findahl i ett mejl till Mitt i.

Delar av Hallundavägen från ovan. Foto: Google Maps

Hon fortsätter:

”Det handlar inte om att stänga av fordonstrafiken, utan om att förändra vägen till en miljö som fungerar och har vistelsevärden även för cyklister och fotgängare.”

Målet är godkänt 2021

Planerna som kommunen ska jobba med omfattar sträckan från Kärsby IP i Norsborg ut till ungefär Burger King i närheten av E4/E20. Tanken är att det också ska kunna finnas butiker eller andra  verksamheter i husen som ligger på vägen.

Hallunda centrum

Kommunens mål är att kunna ha ett godkänt så kallat planprogram för Hallundavägen vår/tidig sommar 2021. Inom sträckan finns både Hallunda centrum och Norsborgs centrum vars ägare båda har planer för att bygga nytt och väntar på att få gå vidare med planerna.

”Utgångspunkten just nu är att programmet tas fram först och sedan detaljplanen. Detta för att vi under programmet väntar oss få svar på frågor som vi kommer kunna dra nytta av i efterföljande detaljplaner.” skriver Susanna Findahl.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om att sätta igång arbetet med att fram ett förslag för Hallundavägens framtid den 10 december.