De nya kommunalråden i Täby. Foto: Erik Lejdelin

Hallå där kommunalråd! Några lik i garderoben?

Ebba Grön-fan, äppeltjuv och svartklubbsbesökare. Mitt i frågar de åtta nyvalda kommunalråden om vad de har för planer för framtidens Täby – och om det finns några lik i garderoben?

  • Publicerad 07:15, 8 nov 2018

Erik Andersson (M)

Nytt kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande, gruppledare för Moderaterna.

Ålder: 44

Familj: En son

Bor: Täby Centrum

Vilka frågor vill du driva under mandatperioden?

– Täby ska fungera i både stora som små frågor. Vi ska förbättra kvalitén i välfärden där skola och äldreomsorg är två viktiga områden. Vi ska värna valfriheten, bevara halva Täby grönt och förbättra servicen till kommuninvånarna och företag.

– Samtidigt ska vi fortsatt vara en effektiv kommun med sunda finanser. Varje skattekrona ska alltid användas till rätt saker. Kommunen är till för Täbyborna, inte tvärt om.

Några lik i garderoben?

– Jag har aldrig varit i Almedalen då jag anser att det är slöseri med skattebetalarnas pengar.

Berätta något vi inte vet om dig?

– Gillar att lyssna på Ebba Grön.

Johan Algernon (M)

Fortsätter som kommunalråd.

Ålder: 47

Familj: Sambo och två söner

Bor: Lahäll

Vilka frågor vill du driva under mandatperioden?

– Täby ska vara Sveriges mest attraktiva kommun med stor valfrihet, hög kvalitet i välfärden och låg skatt. Halva Täby ska bevaras grönt samtidigt som centrala Täby fortsätter att utvecklas. Stadens kvaliteter och service ska förenas med en god miljö, attraktiva naturområden och bra framkomlighet för trafiken.

Berätta någonting vi inte vet om dig?

– Gillar skärgårdsliv om sommaren och skidåkning vintertid. Duktig på att renovera hemma.

Birgitta Kaasik (M)

Nytt kommunalråd.

Ålder: 55

Familj: Gift. Har två barn.

Bor: Vallagård

Vilka frågor vill du driva under mandatperioden?

– I takt med att kommunen utvecklas behöver våra befintliga idrottsanläggningar utvecklas och nya anläggningar tillkomma. Kommunens behov av idrottshallar och idrottsplatser ska inventeras i dialog med föreningarna. Jag vill att vi skall få till stånd en ny motorikhall/gymnastikhall på lämplig plats i kommunen.

– Täbys friluftsområden ska fortsätta utvecklas i enighet med Friluftsprogrammet. Aktivitetsstödet ska höjas under mandatperioden.

Några lik i garderoben?

– Det har jag inga. Bara kläder.

Berätta någonting vi inte vet om dig?

– Livet i stallet, där får jag idéer och inspiration.

Patric Hamilton (M)

Nytt kommunalråd.

Ålder: 59 år

Familj: Två döttrar och en son

Bor: Hägernäs strand

Vilka frågor vill du driva under mandatperioden?

– Det är många men särskilt att höja kvaliteten i våra verksamheter – från för- och grundskolan till äldreomsorgen. Föräldrar ska känna sig nöjda med barnomsorgen och äldre ska känna sig trygga och helt nöjda med hemtjänsten eller på särskilda boenden. För att uppnå detta ska vi bland annat införa målstyrda ersättningar till utförare, som bara faller ut om en viss kvalitetsnivå uppnås.

Några lik i garderoben?

– Bara kläder.

Berätta någonting vi inte vet om dig?

– Tycker om att spela schack på nätet med en god vän.

Camilla Ifvarsson (L)

Fortsätter som kommunalråd.

Ålder: 44 år

Familj: Man, tre barn och en hund

Bor: Täby kyrkby

Vilka frågor vill du driva under mandatperioden?

– Skapa bra förutsättningar för förskolor och skolor i Täby att driva en bra verksamhet som gör att varje barn trivs, utvecklas och får stöd att nå sin fulla potential. Jag anser att vi kontinuerligt behöver se över förskolepengen och skolpengen.

Några lik i garderoben?

– Nja, när jag var yngre tog jag väl mig in på en och annan klubb även om jag inte hade åldern inne och kanske har det hänt att jag även tog mig in på en och annan svartklubb. Men de senaste 20 åren har jag nog varit ganska ordentlig.

Berätta någonting vi inte vet om dig?

– Jag är med i en dansgrupp som siktar mot att tävla i disco. Det är fantastiskt roligt, men svårare än vad man kan tro.

Hans Ahlgren (L)

Fortsätter som kommunalråd och gruppledare.

Ålder: 61

Familj: Gift med en gotländska sedan många år. Två vuxna döttrar och katten Salsa.

Bor: Viggbyholm

Vilka frågor vill du driva under mandatperioden?

– Eleverna i Täbys skolor ska må bra, därför behövs mer resurser till elevhälsan. Ge goda möjligheter till motion och rekreation. Vi behöver rusta våra fina friluftsområden. Vi vill bryta ensamheten hos många äldre och skapa möjlighet till gemenskap, därför ska Täbys seniorboenden ha generösa gemensamhetslokaler.

Några lik i garderoben?

– Jag var med i en ganska aktiv ”äppel-pallarliga” när jag var ung.

Berätta någonting vi inte vet om dig?

– Jag är rätt bra på att vissla och kan härma/fejka att ett larm löser ut.

Annica Nordgren (C)

Fortsätter som kommunalråd och gruppledare.

Ålder: 56

Familj: Änka

Bor: Hägernäs

Vilka frågor vill du driva under mandatperioden?

– Miljö- och trafikfrågor. I miljöfrågor ryms mycket, allt ifrån den mat vi äter, vattnet vi dricker eller badar i till hållbart byggande samt social hållbarhet. Vi har ett ansvar att bruka utan att förbruka. Det handlar om respekt inför kommande generationer. För att Täby fortsatt ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i måste kultur- och fritidsliv, serviceutbud och näringsliv gå hand i hand med fortsatt utveckling.

Några lik i garderoben?

– Det ska vara några p-böter.

Berätta någonting vi inte vet om dig?

– Jag är en utpräglad sommarmänniska och gillar picknick på bryggan med ett kvälls- eller nattdopp.

Tobias Karlström (KD)

Nytt kommunalråd.

Ålder: 40

Familj: Fru och två döttrar

Bor: Näsby Park

Vilka frågor vill du driva under mandatperioden?

– Jag vill ta ett samlat grepp på integrations- och utanförskapsfrågorna. Vi behöver bli ännu bättre på att snabbt få in människor i samhällsgemenskapen och få ett jobb för att kunna försörja sig. Jag ser fram emot att fortsätta med näringslivs- och företagarfrågor. Täbyalliansen har ett tydligt fokus på att utveckla välfärdens kärna och fortsätta förbättra förskola, skola, äldreomsorg och LSS.

Några lik i garderoben?

– Jag bryter ofta mina nyårslöften om att träna mer och äta mindre onyttigt. Värre än så är det nog inte.

Berätta någonting vi inte vet om dig?

– Jag älskar att vara på sjön i olika former. Under sex år jobbade jag ideellt som sjöräddare och skeppare på en sjöräddningsbåt inom Sjöräddningssällskapet.