Hallå där, Heléne Hjerdin planchef

Rondellen vid Petterboda byggs om nu. Vad är nästa steg för Tyresövägen efter det?

  • Publicerad 11:22, 14 sep 2018

– Det finns flera olika delar. Vi projekterar för cirkulationen vid rondellen vid Bäverbacken, den med golfbollen i. Den behöver också byggas ut på ungefär samma sätt som Petterboda och bli tvåfilig för att kunna hantera och möta upp med det tredje körfältet. Vi planerar för en gång- och cykeltunnel under. Det är rondellerna som stoppar upp trafiken mest i dag, därför har vi valt att prioritera dem.


Hur blir det med det tredje körfältet?

– Vi har grova förprojekteringar som vi gjorde för flera år sedan. Ett till körfält ska det bli. Det är beslutat. Det kan bli reversibelt eller för kollektivtrafik eller både och, det vet vi inte än. Det ska vi i höst jobba med politikerna för att komma vidare med. Första etappen för utbyggnaden är från Bäverbäcken till och med Petterboda.

Gör ni något annat?
– Vi jobbar vidare med skolstarterna, resvaneundersökningar och det regionala cykelstråket som vi ska få till längs med hela Tyresövägen. Infartsparkeringar kommer vi att göra en studie över.

Är rondellen vid Bäverbäcken beroende av att detaljplanen antas?
– Oavsett om detaljplanen för Bäverbäcken antas eller inte kommer cirkulationen och tunneln att genomföras, men vi behöver ha viss samordning.


Vad finns det för tidsplan för rondellen och det tredje körfältet?
– Vi skjuter det inte på något sätt på framtiden men det är svårt att säga när eftersom det är så många osäkerheter och vi till exempel måste göra klart Petterboda innan vi kan börja bygga på nästa ställe. Tyresövägen är ett av våra mest prioriterade projekt. Det är viktigt för hela Tyresö. Det måste få ta tid för att det ska bli bra genomfört och en hållbar lösning för framtiden.