Det är ensamt att vara gammal i Vasastan, om man ska tro Socialstyrelsens nya siffror. Foto: Mostphotos

Hälften av Vasastans äldre är ensamma

Hälften av alla äldre som har hemtjänst i Vasastan känner sig ensamma. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen.

  • Publicerad 10:48, 4 okt 2018

Att få plats på ett äldreboende i Vasastan har blivit svårare. Under förra året fick 10 procent av ansökningarna avslag, en ökning med några procentenheter jämfört med de senaste två åren.

Många av avslagen gäller personer som inte är tillräckligt sjuka, utan lider av till exempel ensamhet, som i sig inte är ett krav för plats på vård- och omsorgsboende.

Nu visar nya siffror från Socialstyrelsen att 51 procent av äldre i Vasastan som vårdas hemma känner sig ensamma. 47 procent av de hemmaboende uppgav att de ibland eller ofta känner ängslan, ångest och oro. Bland de på äldreboende var motsvarande siffra 63 procent.

Kan inte röra sig hemma

Hela 22 procent av de som bodde hemma uppgav också att de hade stora svårigheter eller var helt oförmögna att röra sig i sin bostad. 51 procent hade vissa svårigheter.

Siffran är förvisso betydligt lägre än på äldreboendena, där 55 procent har mycket svårt att röra sig.

I övrigt är Vasastans äldre relativt tillfreds med vården de får. Över 80 procent känner sig nöjda med insatserna i hemtjänsten, enligt Socialstyrelsens enkät som baserar sig på svar från omkring 500 personer.