Trångsundsskolan. Foto: Stefan Källstigen

Hälften av tvångsåtgärderna rörde Trångsund

Anmälningarna till Skolinspektionen i Huddinge ökar inte – däremot tvångsåtgärderna. Hälften av kommunens förelägganden rörde Trångsundsskolan. Alexandra Eklund, 40, är en engagerad förälder som pratar om en skola som varit stökig, men där skolmiljön är på väg åt rätt håll.

  • Publicerad 10:28, 5 jun 2018

Grindstuskolan var skolan föräldrar anmälde mest i fjol, men Trångsundsskolan var skolan som fick ta emot största sleven med kritik från Skolinspektionen.

Redan vid en inspektion 2015 fick skolan hårda nedslag.

I fjol lades skolans två inriktningar med åldersblandade klasser ned på grund av personalbrist. Utbildningen spretade åt olika håll, och 160 elever berördes.

Mitt i har granskat anmälningarna till Skolinspektionen. Kartläggningen visar att antalet anmälningar ökat markant under de senaste åren – i vissa områden med 100 procent.

Av anmälningarna som ledde till föreläggande i fjol handlade en om en elev där skolan varken tillgodosåg elevens behov av stöd eller stoppade elevens känsla av utfrysning och mobbning.

Problemen hade funnits i flera års tid, och till slut hölls eleven hemma av familjen.

Det var väldigt, väldigt stökigt och problem med ordningen i vissa klasser

Alexandra Eklund, förälder vid Trångsundsskolan

Alexandra Eklund menar att Trångsundsskolan är på väg mot rätt håll, men hon tror att många föräldrar kommer välja Engelska skolan när den öppnar i Länna.

Eleven hade svårigheter att hänga med, men skolan utredde inte om stödet var tillräckligt.

Skolan brast i att anmäla och utreda uppgifterna om mobbningen, trots att man länge kände till uppgifterna.

Vi håller fast vid skolan

Alexandra Eklund, förälder vid Trångsundsskolan

– Det var väldigt, väldigt stökigt och problem med ordningen i vissa klasser och det har varit mycket barn med utmaningar på skolan, säger Alexandra Eklund, förälder vid skolan.

Hon är engagerad och har bland annat hjälpt till att stoppa splittringar av klasser.

Området är jättebra, menar Alexandra.

– Här finns elever med olika etniciteter, ny engagerad rektor och har äntligen fått en musiklärare. Man jobbar mycket med faddrar och elever i behov av LSS-stöd. Så vi håller fast vid skolan.

Trångsundsskolan.

Enligt elevenkäterna är vi inne i den mest positiva utvecklingen någonsin

Trångsundsskolans rektor Alexandra Panagiotidou

Trångsundsskolan har sedan två år ny rektor, Alexandra Panagiotidou. Hon kom under en problemtyngd period.

– När jag kom var det väldigt stökigt på Trångsundsskolan, men enligt elevenkäterna är vi inne i den mest positiva utvecklingen någonsin, säger Alexandra Panagiotidou.

Trångsundsskolans rektor Alexandra Panagiotidou.

– Tre av fyra anmälningar 2017 rörde en enskild incident, men där tre olika parter anmälde.

– Kanske är en del av anmälningarna 2017 ett prov på om det som varit finns kvar i samma banor, eller om vi förändrat hur vi jobbar. Men vi har ett utvecklingsarbete som lett till bättre verksamhet och det arbetet kommer fortsätta, säger Alexandra Pangiotidou.

Fakta

Huddinge: Anmälningar och förelägganden vid Skolinspektionen

INKOMNA ANMÄLNINGAR OCH ÄRENDEN:

2017: 60
2016: 65
2015: 59

ANTAL BESLUT:

2017: 64
2016: 64
2015: 50

ANTAL BESLUT OM FÖRELÄGGANDE:

2017: 11
2016: 6
2015: 1

Källa: Skolinspektionen/Siris (Skolverket)
Visa merVisa mindre