Antalet skarvar i skärgården ska halveras. Foto: Mostphotos

Hälften av skärgårdens skarvar ska bort

Skarvarna är fler än någonsin i Stockholms skärgård. Nu ska hälften bort, enligt ett nytt beslut från länsstyrelsen. Men det är inte alla som jublar.

  • Publicerad 11:55, 3 jun 2020

Skarvarna har ökat kraftigt i Europa under 2000-talet. 2019 räknades elva kolonier i Stockholms län med sammanlagt 6 922 bon. Länsstyrelsen uppskattar att det finns uppemot 35 000 skarvar i skärgården.

Ny plan

I förra veckan antog länsstyrelsen en ny förvaltningsplan med målsättningen att halvera antalet skarvar till 2030.

Varför?

– Vår bedömning är att skarvarna utgör ett allvarligt problem för aborrebeståndet. De äter så mycket att det inte blir något kvar för sportfiskarna och yrkesfiskarna, säger Malin Langenfors, vilthandläggare på länsstyrelsen.

Är ni säkra på att det beror på skarven?

– Det kan finnas andra orsaker också till att abborrarna minskar, men skarven är i vart fall en viktig bidragande orsak, säger hon.

Sport- och yrkesfiskare verkar nöjda med beslutet, men från fågelskådare och ornitologer kommer kraftiga reaktioner. Sören Lindén på Stockholms ornitologiska förening säger till SVT att den nya förvaltningsplanen är en skandal och att länsstyrelsen har gått helt på skarvkritikernas linje.

Hur bemöter ni kritiken?

– Vi har inte gått på skarvkritikernas linje, utan på det vi kan få stöd för i forskning och juridik. Det är någonstans mitt emellan önskemålen som sträckt sig från att inte röra skarven alls till att bara lämna 300 bon, säger Malin Langenfors.

Här finns länets skarvkolonier

Kartan baseras på 2019 års inventering. Ju mörkare färg desto fler skarvbon innehåller kolonin. Källa: Länsstyrelsen i Stockholm