Bilden visar ungefärliga förslag till gränser för nya naturreservat i Söderort (Hagsätraskogen i orange). Foto: Stockholms stad

Hagsätraskogen kan bli naturreservat

Den rödgröna majoriteten fortsätter bilda naturreservat i Stockholm. Näst på tur? Hagsätraskogen. "Vi vill få så igenom så många som möjligt innan ett eventuellt maktskifte", säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd.

  • Publicerad 16:16, 27 feb 2018

Både Älvsjöskogen och Årstaskogen har blivit naturreservat sedan de rödgröna partierna tog över efter valet 2014. Och nu ska förslaget om att göra om Hagsätraskogen till naturreservat ut på samråd.

– En jätteviktig del är såklart att det finns både natur och djurarter vi vill skydda, till exempel grodor, salamandrar och rödlistade fågelarter, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Det vore dessutom bra, menar hon, att knyta ihop Hagsätraskogen med Älvsjöskogen, som alltså redan är naturreservat.

– Vi försöker jobba långsiktigt för att få naturliga spridningsvägar för djur- och växtlivet i området, för att öka den naturliga mångfalden och minska risken för att djuren blir inavlade, säger Katarina Luhr.

När Stockholms befolkning växer ökar dessutom behovet av tätortsnära natur för rekreation och bevarad biologisk mångfald, menar hon.

Utöver Hagsätraskogen kan även Rågsveds friområde, som redan skickats ut på samråd, bli nytt naturreservat. Ytterligare ett reservat som är på gång är Kyrkhamnsområdet mellan Hässelby Villastad och Järfälla, där beslut väntas under året.

Vill ni hinna skapa så många naturreservat ni kan före valet?

– Ja, vi vill få så igenom så många som möjligt innan ett eventuellt maktskifte, det är intentionen. Och vi ser ju att Alliansen klubbade inga reservat under åtta år, säger Katarina Luhr.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Men förslaget får också kritik, bland annat av Erik Slottner (KD), som på Twitter anser att nya naturreservat riskerar att lägga en våt vilt över Stockholms utveckling.

– För varje nytt naturreservat försvårar vi för bostadsbyggande och annan stadsutveckling, eftersom det är väldigt svårt att ändra tillbaka när man väl skapat naturreservatet, säger han och fortsätter:

– Vi är väldigt skeptiska till detta men vill se de exakta gränserna innan vi tar ställning.

Den 8 mars väntas exploateringsnämnden besluta om att skicka ut förslaget om Hagsätraskogens naturreservat på samråd. Kostnaden för skötsel av Hagsätraskogens naturreservat beräknas till 1,8 miljoner kronor.

Det här är Hagsätraskogen

2016 fick exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämdnen och stadsbyggnadsnämnden uppdrag att ta fram ett förslag till reservat för Hagsätraskogen. Det föreslagna naturreservatet är cirka 27 hektar stort.

Området ligger på östra sidan av västra stambanan med kommungränsen mot Huddinge i söder, Älvsjö industriområde i norr och stadsdelarna Ormkärr och Hagsätra i öster.

Den rödgröna majoriteten klubbade Älvsjöskogens naturreservat 2016 och Årstaskogen i januari i år.

Visa merVisa mindre