27 kommunala förskolo deltog i studien. Foto: Mostphotos

Hagastans trånga förskolegårdar blir nu forskning

420 förskolebarn har deltagit i en unik studie. Inspirerat av Hagastan har forskare undersökt hur förskolans gård påverkar hur mycket barnen rör på sig. Resultatet är inte överraskande.

  • Publicerad 05:00, 19 mar 2019

– Förskolegårdens storlek är kopplad till hur barnen rör på sig. Preliminära data visar att ju större förskolegård, desto mer aktiva är barnen, säger Daniel Berglind, forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet.

Han har lett en studie där rörelsemätare sattes på 420 barn och 120 pedagoger på 27 kommunala förskolor på Södermalm, för att mäta deras fysiska aktivitet under en veckas tid i höstas.

Inspirerades av Hagastan

Han kom på idén när han såg hur små förskolegårdar som byggdes i nya Hagastan. Södermalm valdes ut som testexempel eftersom det är ett homogent område där samarbetet fungerat bra med Södermalms stadsdelsförvaltning.

Resultatet är kanske inte är förvånande. Men enligt Daniel Berglind är det första gången en liknande studie görs i Sverige.

Vill ha ny policy

Han hoppas att forskningsresultaten nu kommer att påverka hur förskolorna i innerstan ser på utevistelse och fysisk aktivitet.

– Det kan vara svårt att snabbt påverka gårdens storlek, man har ju den gård man har. Men man kan kanske ta fram en ny policy på förskolan, att man gör fler utflykter eller hämtar och lämnar utomhus. Så att barnen rör på sig mera, säger han.

Han har i många år forskat om barns fysiska aktivitet och har tidigare publicerat en studie som visar att tre av fyra fyraåringar rör sig för lite. Hälften av den vakna tiden var helt stillasittande. Speciellt minskade barnens aktivitet under helgerna.

Bör röra sig en timme

Risken vid en stillasittande livsstil är sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, depression och sömnrubbningar. Barn bör röra på sig minst en timme varje dag, enligt rekommendation från WHO, världshälsoorganisationen.

Forskningsresultaten om barnen på Södermalm kommer nu att publiceras i en vetenskaplig tidskrift, troligtvis till sommaren.