Hagaskolan rivs – mögel gör den olämplig

På måndagen fick oroliga föräldrar äntligen besked. Skolyggnaden är inte lämplig som skollokal. Kommunen hyr in paviljonger. – Vi skulle inte släppt in eleverna där, säger fastighetsnämdens ordföranden.

  • Publicerad 11:54, 28 aug 2018

Under sommaren pågick renoveringar i Hagaskolan. Måndagen den 20 augusti skulle läsåret börja i skolbyggnaden men byggdammet låg fortfarande kvar och man hittat just hittat stora mögelskador. Fyra klasser i årskurs två fick påbörja skoldagen utomhus och i veckan har de haft lektioner i de lokaler som fanns att tillgå, bland annat i källare utan stolar på Enebyskolan.

Föräldrar har hört av sig till Mitt i och uttryckt både oro och ilska för att kommunens politiker inte agerat i tid.

– Kunde de hitta stålar för att vakta de rika djursholmarna borde de kunna få fram pengar till 100 skolbarn utan klassrum, säger en förälder som vill vara anonym.

Skolan kommer rivas

Igår, måndag, kom äntligen ett informationsbrev från skolan. Skolbyggnaden har konstaterats olämplig. Prover har visat på förhöjda halter av mögelsporer i byggnaden. Kommunen har beslutat att hyra in paviljonger där undervisningen ska bedrivas. Information har också gått ut på kommunens hemsida. Enligt fastighetsnämnden ska eleverna ha lektioner i de nya klassrummen senast efter höstlovet.

Torsten Sjögren (M), ordförande i fastighetsnämnden ger också beskedet att skolan kommer rivas.

– Ja. Utredningen säger ju att den inte duger som skola långsiktigt och då kommer den inte vara det. Den duger inte till något annat heller. Det är också ett ärende på kommunstyrelsen den 3 september om att göra en utredning på hela skolverksamheten i Enebyberg, säger han.

Hyrestiden för paviljongen är beräknad på 5 år.

Varför har ni dröjt så länge med att konstatera att skolan är olämplig?

– Det är först för en vecka sedan man hittade mögelsporer. Tidigare fanns inga tecken på att det var skadligt att vara där. Undersökningarna som gjorts har inte visat på några allvarliga problem. Eleverna har inte heller uttryckt några klagomål. Det var en lärare som inte mådde bra, säger Torsten Sjögren (M)

Att en lärare slutat på grund av skolmiljön är inget fastighetsnämnden reagerat på. Inte heller den luftmätning som skolan gjort enligt det informationsbrev som skickades ut igår.

– Men är det bara lite dålig luft så räcker det att öppna fönstren för att åtgärda det, säger Torsten Sjögren.

Trots att skolan var ostädad och mögel upptäckts så öppnades Hagaskolan för fritidsverksamhet veckan innan skolstart.

Var det inte fel att öppna skolan trots att det var byggdam och ni upptäckt mögel där?

– Ja, det håller jag med om. Där har vi brustit. Det är vi på fastighetskontoret som inte skulle släppt in eleverna där.

Skolans rektor Åsa Strand skriver i ett mejl till Mitt i.

”Det känns skönt för oss alla att ett beslut har fattats och att vi nu vet att huset inte längre är lämpligt att använda för oss som skolhus. Nu står vi i skolan i fortsatt mycket arbete med att organisera och tänka om, men det är lättare när vi har ett beslut att utgå från.”

Åsa Strand är rektor på Hagaskolan

För att undervisningen inte ska bli lidande av allt det praktiska kring flytten till paviljongerna har tid frigjorts för lärarna. Bland annat har höstens utvecklingssamtal skjuts upp.