En av beteshagarna på Järvafältet. Foto: Linda Dahlin

Hagarna står tomma – fulla av åtråvärt gräs

Betesmarker har blivit hårdvaluta efter sommarens torka. Men hagarna på södra Järvafältet har stått orörda i sommar, då djuren på Hästa gård är borta. – Jag ska fråga Stockholms stad om jag kan få ta dit några djur som betar, säger bonden Anders Ström som driver Bögs gård.

  • Publicerad 16:27, 15 aug 2018

Den extrema torkan har slagit hårt mot Sveriges bönder. Bristen på foder som hö, halm och ensilage på grund det torra och varma vädret har tvingat många bönder till att nödslakta djur.

Lantbrukare har fått jaga extrafoder och runt om i landet har folk erbjudit sina orörda gräsvallar till de som behöver.

Bonden Anders Ström fick lov av Stockholms stad att slå gräset vid nedlagda Hästa gård, för att rädda sina djur på Bögs gård i Sollentuna.

Men Hästa gårds beteshagar som finns på Järvafältet har stått orörda i sommar, då djuren på Hästa gård försvann vid årsskiftet.

Anders Ström, som har kontrakt med staden fram till sista augusti att få tillgång till vallarna på Hästa gård, har tänkt fråga Stockholms stad om han även kan få nyttja beteshagarna.

– Det är inte bara att ta dit några djur, man måste se till att det finns vatten och att staketen håller. Men jag ska ställa frågan till staden, och se vilka möjligheter som finns, säger han.

Kan du inte ta vara på gräset i hagarna genom slåtter?

– Problemet är att det är hagar och inte en åker. I en hage vet man inte om det finns stenar som kan förstöra en slåttermaskin. Det är inte värt att körda sönder en maskin som är värd 100 000 kronor för några balar hö, säger han.