Gynekologer skrev ut botox och hämtade sedan ut det på högkostnadsskyddet. Foto: Mostphotos

Gynekologer skrev ut botox till sig själva

Två gynekologer, verksamma i Region Stockholm, skrev ut botox till sig själva, och till närstående, för över 380 000 kronor. Nu Ivo-anmäls de och kommer även att polisanmälas.

  • Publicerad 18:31, 22 maj 2022

Förskrivningarna hämtades ut på högkostnadsskyddet, vilket innebär att det är skattebetalarna som får stå för notan.

Regionens chefläkare har anmält de båda gynekologerna till Inspektionen för vård. och omsorg, Ivo, för att ha brutit mot både Patientdatalagen och Patientsäkerhetslagen.

Tilltagen uppdagades hösten 2021 när regionen gjorde en uppföljning av läkemedelsförskrivning i vårdval specialiserad gynekologi.

Migrän och hyperhidros

Den ena läkaren, en 41-årig kvinna, har gjort 26 förskrivningar om totalt 74 förpackningar, utan vare sig dokumentation eller journalföring.

Pengarna har återbetalats till regionen.

Hon har uppgett att läkemedlet använts till behandling av sin migrän, samt nervsmärtor och hyperhidros hos närstående.

Men enligt anmälan har förskrivningarna "inte skett i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet".

Kvinnan arbetar nu vid en klinik som kombinerar gynekologi och skönhetsingrepp.

Betalat tillbaka

Den andra gynekologen, en 45-årig kvinna, arbetar vid en regionfinansierad mottagning. Hon skrev ut 30 förpackningar botox vid sex tillfällen på en tidigare arbetsplats. Regionen har krävt, och fått tillbaka, pengarna.

Läkemedlet har hon använt för att behandla en närståendes migrän och hyperhidros, enligt anmälan. Även här saknas dokumentation och journalföring.

Inför rätta

Nyligen friades en läkare som skrivit ut botox på liknande sätt för 600 000 i hovrätten, sedan han åtalats för osant intygande. Region Uppsala och Region Stockholm har överklagat den friande domen till Högsta domstolen.

Botox-doktor kan bli fall för Högsta domstolen

Region Stockholm skriver i Ivo-anmälan att de nu håller på att upprätta polisanmälningar mot de båda kvinnorna.