Gynekologen debiterade regionen för besök som inte var medicinskt motiverade, eller där journalanteckningar saknades. Foto: Mostphotos

Gynekolog använde mobilen som lampa

Gynekologen tog betalt för onödiga åtgärder och hade så dålig belysning på mottagningen att mobilens ficklampa användes vid undersökningar. Det och en rad andra anmärkningar gör att regionen nu sagt upp avtalet.

  • Publicerad 05:04, 17 maj 2022

En gynekolog som sedan 2013 haft en mottagning i södra Stockholm har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg av Region Stockholm.

Regionen har även sagt upp avtalet med mottagningen.

Anledningen är brister i verksamheten och att gynekologen dömts för brott mot aktiebolagslagen sedan företaget lånat ut en halv miljon kronor till en närstående.

Det var förra våren som hälso- och sjukvårdsförvaltningen gjorde en granskning av ett antal vårdgivare inom vårdval gynekologi.

Flera brister

Journalgenomgången visade att gynekologen utfört en rad kontroller, och därmed tagit betalt av regionen för dem, som inte varit motiverade. Det handlar om läkemedelsbehandlingar, kontroller av ägglossning och ultraljud.

Annat, som skulle varit motiverat, har däremot inte utförts. Det handlar till exempel om kontroll av misstänkt vattenavgång, svampodling och klamydiatest.

Patienter fick betala

Mottagningen har även haft många fertilitetspatienter där ett antal inte handlagts "enligt vetenskap och beprövad erfarenhet", enligt anmälan.

Patienter ska dessutom ha fått missledande information om att det är långa väntetider för behandling i regionen, och i stället hänvisats till en privat klinik i en annan region.

De har därmed fått betala själva för behandlingen – samtidigt som gynekologens mottagning tagit betalt av regionen för så kallade distanssimuleringar.

Använde mobilen som lampa

Hos Patientnämnden finns dessutom en anmälan om att läkaren använt mobiltelefon vid undersökning på grund av bristande belysning.

När så tingsrättens dom kom i höstas blev det droppen. "Förtroendet för vården riskerar att allvarligt försämras om det förekommer att vårdgivare är inblandade i brottslighet" skriver förvaltningen.

De felaktiga inrapporteringarna polisanmäls nu, och regionen kräver tillbaka 140 843 kronor.